ang grudzien

 0    74 schede    gosiek76
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Zaczynajmy.
inizia ad imparare
Let’s begin.
Myślę, że powinniśmy zacząć.
inizia ad imparare
I think we should begin.
Nie rozumiem
inizia ad imparare
I don’t understand
Nie rozumiem, co masz na myśli.
inizia ad imparare
I don’t see what you mean.
Zgadzam się z tym pomysłem
inizia ad imparare
I agree with that idea
To w porządku dla mnie
inizia ad imparare
It’s ok by me
Z mojego punktu widzenia działa bardzo dobrze
inizia ad imparare
From my point of view, it works very well
Sposób, w jaki widzę rzeczy, działa bardzo dobrze
inizia ad imparare
The way I see things, it works very well
Zgadzam się z tym, co właśnie powiedziałeś.
inizia ad imparare
I agree with what you have just said.
Trafne spostrzeżenie
inizia ad imparare
That’s a good point
Naprawdę uważam, że
inizia ad imparare
I really feel that
Sposób, w jaki widzę rzeczy
inizia ad imparare
The way I see things
Ja widzę to tak
inizia ad imparare
The way I see it
Co z
inizia ad imparare
What about
Sugeruję, żebyśmy się skupili
inizia ad imparare
I suggest we focus on
Myślę, że powinniśmy pomyśleć
inizia ad imparare
I think we should think about
Sugeruję, żebyśmy pomyśleli
inizia ad imparare
I suggest we think about
Jak o tym, czy
inizia ad imparare
How about if
Dlaczego nie nazywamy tego
inizia ad imparare
Why don’t we calling it
To dobry pomysł
inizia ad imparare
That’s a good idea
Trafne spostrzeżenie
inizia ad imparare
That’s a good point
Dla mnie OK
inizia ad imparare
That’s fine by me
Dokładnie!
inizia ad imparare
Exactly!
Rozumiem, co masz na myśli
inizia ad imparare
I see what you mean
Nie rozumiem, o co ci chodzi
inizia ad imparare
I don’ see what you mean
Nie jestem pewien, czy rzeczywiście się zgadzam
inizia ad imparare
I’m not sure that I agree, actually
Nie jestem pewien, czy ... to dobry pomysł.
inizia ad imparare
I’m not sure that ... is a good idea.
elektryczność
inizia ad imparare
electricity
energii jądrowej
inizia ad imparare
nuclear power
antybiotyki
inizia ad imparare
antibiotics
Szczepienia
inizia ad imparare
vaccinations
sieci komputerowe
inizia ad imparare
computer networks
motocykle
inizia ad imparare
motorbikes
inżynieria genetyczna
inizia ad imparare
genetic engineering
pralka
inizia ad imparare
washing machine
odkurzacz
inizia ad imparare
vacuum cleaner
podróże kosmiczne
inizia ad imparare
space travel
samolot komercyjny
inizia ad imparare
commercial aeroplane
energia słoneczna
inizia ad imparare
solar power
satelity telekomunikacyjne
inizia ad imparare
communications satellites
komentowanie innych opinii
inizia ad imparare
commenting on other opinions
Propozycje
inizia ad imparare
suggestions
Co z
inizia ad imparare
What about
Sugeruję, żebyśmy się skupili
inizia ad imparare
I suggest we focus on
przejście do następnego punktu
inizia ad imparare
moving on to the next point
wróćmy do tego, jakiego rodzaju jedzenia nie mamy
inizia ad imparare
come back to what kind of food we wont
powróćmy
inizia ad imparare
let’s recop
podsumujmy
inizia ad imparare
let’s sum up
to w porządku dla mnie
inizia ad imparare
that’s ok by me
skupmy się na gotowaniu
inizia ad imparare
let’s focus cooking
Trafne spostrzeżenie
inizia ad imparare
That’s a good point
Przede wszystkim
inizia ad imparare
First of all
Podsumujmy
inizia ad imparare
Let’s sum up
Przechodzę do następnego punktu
inizia ad imparare
So’ moving on to the next point
Skupmy się na tym problemie
inizia ad imparare
Let’s focus on the issue
Jest zepsuty
inizia ad imparare
It’s broken down
Wymaga doładowania
inizia ad imparare
It needs recharging
Jest zepsuty
inizia ad imparare
It’s out of order
To wymaga naprawy
inizia ad imparare
It needs fixing
Nie ma odbioru, zasięgu (na mój telefon)
inizia ad imparare
There is no reception (for my phone)
Spróbuj wyłączyć (i ponownie)
inizia ad imparare
Try switching it off (and on again)
Nadal robi to dziwny hałas, działa głośno
inizia ad imparare
It keeps making this strange noise
zawiesić się
inizia ad imparare
It’s crashed / frozen
To nie działa
inizia ad imparare
It doesn’t work
Musimy to rozwiązać./ Namierzyc problem
inizia ad imparare
We have to sort it out.
Zapisz go na pendrivie.
inizia ad imparare
Save it onto a memory stick.
Czy mam to wydrukować?
inizia ad imparare
Shall I print it for you!
Czy mógłbyś/ czy masz cos przeciwko
inizia ad imparare
Would you mind...
strach
inizia ad imparare
fear
złość
inizia ad imparare
anger
niedola
inizia ad imparare
distress
radość
inizia ad imparare
joy
niespodzianka, zaskoczony
inizia ad imparare
surprise, cover
wstręt
inizia ad imparare
disgust

Devi essere accedere per pubblicare un commento.