ANG Ani fizjoterapia unit 5

 0    86 schede    ania10022
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kulszowy
inizia ad imparare
sciatic
objaw
inizia ad imparare
symptom
płyta
inizia ad imparare
disc
lędźwiowy
inizia ad imparare
lumbar
nerw
Dentysta wiercił w moim zębie i trafił na nerw - to takie bolesne!
inizia ad imparare
nerve
The dentist drilled my tooth and hit a nerve - it's so painful!
Przepuklina
inizia ad imparare
herniate
znieczulić
inizia ad imparare
numb
korzeń
inizia ad imparare
root
zapalny
inizia ad imparare
inflammatory
drażnić
Becky była rozdrażniona faktem, że George się spóźnił.
inizia ad imparare
irritate
Becky was exasperated by the fact that George was late.
przylegający
inizia ad imparare
adjacent
przypalić
inizia ad imparare
sear
tętnić
inizia ad imparare
throb
mrowienie
inizia ad imparare
tingle
pośladek
inizia ad imparare
buttock
zdegenerowany
inizia ad imparare
degenerate
sprężony
inizia ad imparare
compressed
diagnoza
inizia ad imparare
diagnosis
białko / proteina
inizia ad imparare
protein
opisać
Czy mógłbyś opisać to bardziej szczegółowo?
inizia ad imparare
describe
Could you describe it in more detail?
niższy
inizia ad imparare
lower
promieniowanie
inizia ad imparare
radiation
nieład
inizia ad imparare
disorder
rozległy
Rosja jest rozległym krajem - rozciąga się przez pół świata.
inizia ad imparare
vast
Russia is a vast country - it stretches halfway around the world.
noga
Wypróbowuję nowe ćwiczenia na nogi.
inizia ad imparare
leg
I'm trying out some new leg exercises.
przeciwny
inizia ad imparare
opposed
semestr
inizia ad imparare
term
słaby
To dziecko jest słabe.
inizia ad imparare
weak
This child is weak.
stopa
Zjedz trochę zupy, to postawi cię na nogi.
inizia ad imparare
foot
Have some soup, it will get you back on your feet.
ból
Lekarz poprosił mnie o opisanie bólu.
inizia ad imparare
pain
The doctor asked me to describe the pain.
Zapadnięty
inizia ad imparare
sunken
Garbić się
inizia ad imparare
slouch
Obwisać
inizia ad imparare
sag
Na jednym poziomie
inizia ad imparare
level
Wyprostowany
inizia ad imparare
erect
umiarkowanie
inizia ad imparare
moderately
Pulsujący ból
inizia ad imparare
throbbing
Palący ból
inizia ad imparare
searing pain
Przyległy, przylegający
inizia ad imparare
adjecent
Mrowienie
inizia ad imparare
tingling
Mrowienie
inizia ad imparare
pain and needles
Brak czucia, zdrętwienie
inizia ad imparare
numbness
Początek
inizia ad imparare
onest
Promieniowanie
inizia ad imparare
radiation
Tępy bol pobolewanie
inizia ad imparare
aching pain
Występujący z przerwami
inizia ad imparare
intermittent
Niszczyć się, pogarszać się
inizia ad imparare
deteriorate
Dotkliwy, przeszywający ból
inizia ad imparare
sudden severe pain
Gęstość kości
inizia ad imparare
bone density
Krzywizna
inizia ad imparare
curvatures
złamanie kompresyjne
inizia ad imparare
compression, crush fracture
Zwężenie kanału kręgowego
inizia ad imparare
spinal stenosis.
Zesztywniające zapalenie kręgosłupa
inizia ad imparare
ankylosing spondylitys
Choroba krążka międzykręgowego wypadniecie dysku
inizia ad imparare
ruptured, herniated disc
Kręg, kręgi
inizia ad imparare
vertebra, vertevrae
Szyjny
inizia ad imparare
cervical
Piersiowy
inizia ad imparare
thoracic
Lędźwiowy
inizia ad imparare
lumbar
Kość krzyżowa
inizia ad imparare
sacrum
Krzyżowy
inizia ad imparare
sacral
Kość guziczna, ogonowa
inizia ad imparare
coccyx
Kość ogonowa
inizia ad imparare
tail bone
Guziczny
inizia ad imparare
coccygeal
Kanał kręgowy
inizia ad imparare
spinal canal
Rdzeń kręgowy
inizia ad imparare
spinal cord
Krążek międzykręgowy
inizia ad imparare
intervertebral disc
Galaretowaty
inizia ad imparare
galatinous
Wypadnięcie krążka międzykręgowego
inizia ad imparare
iherniated dsc
Wystawać
inizia ad imparare
protrude
Uciskać
inizia ad imparare
compress
Podpierać, podtrzymywać
inizia ad imparare
suport
Amortyzować wstrząsy
inizia ad imparare
absorb shocks
Codzinne czynności
inizia ad imparare
activites of daily living
Odgałęzienie
inizia ad imparare
Branching out
Korzeń nerwowy
inizia ad imparare
nerve root
Wyrostek stawowy kręgu
inizia ad imparare
articulating proces
Wyrostek kolczysty
inizia ad imparare
spinous proces
Wyrostek poprzeczne kręgu
inizia ad imparare
transverse prcess
Blaszka
inizia ad imparare
lamina
Trzon kręgu
inizia ad imparare
body
Powierzchnia stawowa na wyrostku stawowym kręgu
inizia ad imparare
facet
W kierunku
inizia ad imparare
towards
Przyimek
inizia ad imparare
adverb
przymiotnik
inizia ad imparare
adjective
odchylić
inizia ad imparare
tilt back
zgiąć się
inizia ad imparare
bend over

Devi essere accedere per pubblicare un commento.