Accident and Emergency_01.2019

 0    65 schede    katarzynachrzanowskabanach
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
actually
Actually, you are right.
inizia ad imparare
faktycznie
Faktycznie, masz rację.
adventurous
inizia ad imparare
ryzykowny
apart from
inizia ad imparare
oprócz
assume
We may assume that he will cooperate with us.
inizia ad imparare
Zakładamy
Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
ban
Leo wanted to ban Harry from the nightclub because he always caused so much trouble.
inizia ad imparare
zakaz
Leo chciał zakazać Harry'emu wstępu do klubu nocnego, ponieważ zawsze powodował dużo kłopotów.
blazer / jacket
inizia ad imparare
marynarka / żakiet
chinos pants
inizia ad imparare
spodnie chinos
cloth
inizia ad imparare
szmatka
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
inizia ad imparare
niezdarny
Jestem taki niezdarny - zbiłem kolejną szklankę.
confession
inizia ad imparare
spowiedź
conform
inizia ad imparare
odpowiadać
consolation
inizia ad imparare
pocieszenie
cover
inizia ad imparare
nakrycie
create
inizia ad imparare
utworzyć
cyberchondriac
inizia ad imparare
cyberchondriac
develop
inizia ad imparare
rozwijać
discriminate
I'm scared people will discriminate against me because of the colour of my skin.
inizia ad imparare
dyskryminować
Boję się, że będę dyskryminowany z powodu koloru mojej skóry.
documentary
inizia ad imparare
film dokumentalny
dutch
inizia ad imparare
holenderski
ecg machine
inizia ad imparare
Maszyna ekg
elderly
You should help this elderly lady carry her shopping.
inizia ad imparare
starszy
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
exist
inizia ad imparare
istnieć
fare
inizia ad imparare
opłata
GP (general practitioner)
My GP thinks I have Acute Sinusitis.
inizia ad imparare
lekarz pierwszego kontaktu
Lekarz pierwszego kontaktu uważa, że mam ostre zapalenie zatok.
harm
inizia ad imparare
szkoda / krzywda
herbal
inizia ad imparare
ziołowej
hypochondriac
inizia ad imparare
hipochondryk
ignorant
Don't be so ignorant.
inizia ad imparare
nieświadomy
Nie bądź taki nieświadomy.
ignore
inizia ad imparare
ignorować
impossible
Nothing is impossible.
inizia ad imparare
niemożliwy / niemożliwe
Nie ma rzeczy niemożliwych.
involve
Don't forget to involve your little sister in your games, or she'll feel left out.
inizia ad imparare
angażować
Nie zapomnij zaangażować w gry swoją młodszą siostrę. W przeciwnym wypadku poczuje się pominięta.
lean
You should eat lean meat when you're on a diet.
inizia ad imparare
chude
Na diecie powinieneś jeść chude mięso.
monitor
My eyesight is poor and I need to buy a larger monitor.
inizia ad imparare
monitor
Mam słaby wzrok i muszę kupić większy monitor.
painful
Falling down a tree is painful.
inizia ad imparare
bolesny
Upadek z drzewa jest bolesny.
pensioner
inizia ad imparare
emeryt
piercing
inizia ad imparare
przenikliwy
pinch
inizia ad imparare
szczypta
plastic
inizia ad imparare
plastikowy
preparation
Preparation of the conference took one month.
inizia ad imparare
przygotowanie
Przygotowanie konferencji zajęło jeden miesiąc.
press
The press has to compete with other media for our attention.
inizia ad imparare
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
rare
Snow is a rare sight in Spain.
inizia ad imparare
rzadki (o gatunku)
Śnieg to w Hiszpanii rzadko spotykany widok.
refer
inizia ad imparare
odnosić się
related
inizia ad imparare
spokrewniony
remove
inizia ad imparare
usunąć
residential
Our office is located in the residential area.
inizia ad imparare
mieszkaniowy
Nasze biuro znajduje się w okolicy mieszkaniowej.
reveal
Last month revealed all our weak points.
inizia ad imparare
odsłonić
Zeszły miesiąc odsłonił nasze słabe strony.
scare story
inizia ad imparare
straszna historia
scenario
If you go on holiday in winter the worst scenario is that it could rain the whole time.
inizia ad imparare
scenariusz
Jeśli pojedziesz na urlop w zimie, najgorszy scenariusz jest taki, że przez cały czas będzie padać.
software
Our software is the best on the market.
inizia ad imparare
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
streaked
inizia ad imparare
pstry
sufficiently
inizia ad imparare
wystarczająco
support
inizia ad imparare
wsparcie
swedish
inizia ad imparare
szwedzki
synthetic
inizia ad imparare
syntetyczny
tatoo
inizia ad imparare
Tatuowanie
technical
inizia ad imparare
techniczny
trade
inizia ad imparare
handel
trick
inizia ad imparare
sztuczka
tumour
inizia ad imparare
nowotwór
unenthusiastic / bored
inizia ad imparare
bez entuzjazmu / znudzony
user
inizia ad imparare
użytkownik
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
inizia ad imparare
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
vulnerable
inizia ad imparare
wrażliwy
wine
I'd like a glass of Italian red wine, please.
inizia ad imparare
wino
Poproszę o kieliszek włoskiego czerwonego wina.
wise
It was a wise decision.
inizia ad imparare
mądry
To była mądra decyzja.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.