999 zwrotów i słów

 0    220 schede    jarekstec
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ona jest Polką.
inizia ad imparare
Ella es polaca
Gdzie jesteś?
inizia ad imparare
¿Dónde estás?
Czy możesz mi pomóc?
inizia ad imparare
¿Puedes ayudarme?
Mówię trochę po hiszpańsku
inizia ad imparare
Hablo un poco de español
Ty masz dużo wolnego czasu
inizia ad imparare
Tú tienes mucho tiempo libre
On jest Meksykaninem.
inizia ad imparare
El es mexicano.
Kto tam? To (jestem) ja.
inizia ad imparare
¿Quién es? Soy yo.
Masz jakieś pytania?
inizia ad imparare
¿Tienes algunas preguntas?
Potrzebujcie pomocy?
inizia ad imparare
¿(Vosotros) Necesitais ayuda?
Jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi
inizia ad imparare
(Nosotros) somos muy buenos amigos.
Nigdy nie mówisz prawdy!
inizia ad imparare
¡Nunca dices la verdad!
Twoje szczęście jest moim szczęściem.
inizia ad imparare
Tu felicidad es mi felicidad.
Całe życie mieszkam w tym mieście.
inizia ad imparare
Toda mi vida vivo en esta ciudad.
Proszę, możesz mówić wolniej?
inizia ad imparare
Por favor, ¿puedes hablar más despacio?
One są pielęgniarkami.
inizia ad imparare
Ellas son enfermeras.
Mam niebieskie oczy.
inizia ad imparare
Tengo los ojos azules
Jestem blondynką i jestem bardzo wysoka.
inizia ad imparare
Soy rubia y muy alta.
Zawsze tyle jesz?
inizia ad imparare
¿Siempre comes tanto?
Oni nie są w Londynie z powodu pracy, są turystami.
inizia ad imparare
No están en Londres por trabajo, son turistas.
Wiesz kto ma moje klucze?
inizia ad imparare
¿Sabes quién tiene mis llaves?
Jutro idę do kina z moimi przyjaciółmi.
inizia ad imparare
Mañana voy al cine con mis amigos.
Dwie z naszych przyjaciółek mieszkają w domu z ogrodem.
inizia ad imparare
Dos de nuestras amigas viven en una casa con jardín.
Nasze mieszkanie jest na parterze.
inizia ad imparare
Nuestro piso está en la planta baja.
Twoje słowa są raniące.
inizia ad imparare
Tus palabras son hirientes.
Moje okulary są na stole.
inizia ad imparare
Mis gafas están encima de la mesa.
Widzę moją żonę, ale nie widzę mojego samochodu.
inizia ad imparare
Veo a mi mujer pero no veo mi coche.
Co tu robisz?
inizia ad imparare
¿Qué haces aqui?
Widzimy się wkrótce.
inizia ad imparare
¡Nos vemos luego!
Ten egzamin ja bardzo trudny.
inizia ad imparare
Este examen es muy difícil.
Potrzebuję drewnianej półki do salonu.
inizia ad imparare
Necesito un estante de madera para (el salón) la sala de estar.
Mój ojciec zarabia dużo pieniędzy, ale też dużo pracuje.
inizia ad imparare
Mi padre gana mucho dinero, pero también trabaja mucho.
Wychodzę z pracy o piątej po południu.
inizia ad imparare
Salgo del trabajo a las cinco de la tarde.
Przepraszam czy ma Pan drobne na parkometr?
inizia ad imparare
¡Perdone! ¿Tiene suelto para el parquímetro?
Mój przyjaciel jest zadowolony, bo niedługo wyjeżdża na wakacje.
inizia ad imparare
Mi amigo está contento porque pronto se va de vacaciones.
- Jak się masz? - Bardzo dobrze, dziękuję.
inizia ad imparare
- ¿Cómo estás? - Estoy muy bien, gracias.
W weekendy nie robię nic.
inizia ad imparare
Los fines de semana no hago nada.
To przedmiot z drewna, który ma półki. Co to jest?
inizia ad imparare
Es es una cosa de madera que tiene estantes. ¿Qué es?
Nigdy nie mów nigdy!
inizia ad imparare
¡Nunca digas nunca!
Brakuje mi tylko jajek na ciasto.
inizia ad imparare
Me faltan solamente los huevos para el pastel.
Potrzebuję zmian w moim życiu.
inizia ad imparare
Necesito cambios en mi vida.
Oni nie mają pieniędzy i wiele nie podróżują.
inizia ad imparare
Ellos no tienen dinero y no viajan mucho.
Oczywiście, nie wyjdziemy dziś wieczorem.
inizia ad imparare
Evidentemente, no no vamos a salir esta noche.
Dlaczego nie chcesz iść z nami?
inizia ad imparare
¿Por qué no quieres ir con nosotros?
Nie mam kluczy, możesz otworzyć drzwi?
inizia ad imparare
No tengo llaves, ¿puedes abrir la puerta?
Wszyscy chcą poznać moją dziewczynę
inizia ad imparare
Todos quieren conocer a mi novia.
Każdego miesiąca otrzymuje list od swojej babci.
inizia ad imparare
Todos los meses recibe una carta de su abuela.
Nie wychodzę dzisiaj wieczorem, bo źle się czuję.
inizia ad imparare
No salgo esta noche porque estoy mala.
Nazywam się Jarek. A ty? Jak się nazywasz?
inizia ad imparare
Me llamo Jarek ¿Y tu? Como te llamas?
No dalej, weź jeszcze jeden kawałek ciasta!
inizia ad imparare
Venga, ¡Toma otro trozo de pastel!
Znam dziewczynę, która jest tłumaczką japońskiego.
inizia ad imparare
Conozco a una chica que es traductora de japonés.
Ten niż się nie nadaje. Wcale nie kroi.
inizia ad imparare
Este cuchillo no sirve. No corta nada.
Możesz powtórzyć?
inizia ad imparare
¿Puedes repetir?
Salon jest widny, ale kuchnia jest ciemna.
inizia ad imparare
El salón tiene mucha luz, pero la cocina es oscura.
To bardzo wesoły chłopak, zawsze się uśmiecha.
inizia ad imparare
Es un chico muy alegre, siempre sonríe.
Przed wejściem jest kubeł na śmieci.
inizia ad imparare
Delante del portal hay un cubo de basura.
Pralka jest zepsuta. Trzeba kupić nową.
inizia ad imparare
La lavadora está estropeada (rota). Hay que comprar una nueva.
Najpierw dam ci prezent, a później pójdziemy na spacer.
inizia ad imparare
Primero te doy el regalo, y después damos un paseo.
Cześć! Tyle czasu cię nie widziałem! Jak się masz?
inizia ad imparare
¡Hola! ¡Tanto tiempo sin verte! ¿Qué tal?
Trzeba umyć wannę - jest brudna.
inizia ad imparare
Hay que lavar la bañera - está sucia.
- Co tam? - Źle, bardzo źle, mam gorączkę i czuje się fatalnie.
inizia ad imparare
- ¿Qué tal? - Mal, muy mal, tengo fiebre y me siento fatal.
Juan Antonio zawsze ogląda wystawy sklepowe.
inizia ad imparare
Juan Antonio siempre mira los escaparates.
W barach ludzie łatwo nawiązują rozmowy.
inizia ad imparare
En los bares, la gente entabla conversaciónes fácilmente.
Musimy szybko rozwiązać ten problem.
inizia ad imparare
Tenmos que solucionar este problema rápidamente.
Jesteś już gotowa?
inizia ad imparare
¿Estás lista ya?
Życzę ci dużo szczęścia!
inizia ad imparare
¡Te deseo mucha suerte!
Przygotowuję obiad. Pomożesz mi?
inizia ad imparare
Preparo la comida. ¿Me ayudas?
Carlos mierzy prawie dwa metry.
inizia ad imparare
Carlos mide casi dos metros.
Tak, mam ochotę jechać z tobą, ale nie mogę.
inizia ad imparare
Sí, me apetece ir contigo, pero no puedo.
W tym sklepie sprzedają stylowe lampy.
inizia ad imparare
En esta tienda venden lámparas de diseño.
Zamknij okna, bo jest bardzo zimno!
inizia ad imparare
¡Cierra las ventanas porque hace mucho frío!
W sypialni na podłodze mamy turecki dywan.
inizia ad imparare
En el suelo del dormitorio tenemos una alfombra turca.
To bardzo ładny ogród i warto go obejrzeć.
inizia ad imparare
Es un jardín muy bonito y merece la pena verlo.
Chce to zrobić sam, więc mi nie pomagaj!
inizia ad imparare
Quiere hacerlo solo, ¡así que no me ayudes!
Fotel, który mam w salonie jest moim ulubionym meblem.
inizia ad imparare
El sillón que tengo en el salón (en la sala de estar) es mi mueble favorito.
Jest osiem krzeseł dookoła stołu.
inizia ad imparare
Hay ocho sillas alrededor de la mesa.
Nie chce stąd iść, więc zostaję.
inizia ad imparare
No quiero irme de aqui, pues me quedo.
Dziecko jest pod stołem.
inizia ad imparare
El niño está debajo de la mesa.
Dom, który mają na plaży jest bardzo duży.
inizia ad imparare
La casa que tienen en la playa es muy grande.
W następny weekend zmieniam mieszkanie.
inizia ad imparare
El próximo fin de semana cambio de piso.
Na poddaszu jest jedną sypialnia.
inizia ad imparare
En el ático hay un dormitorio.
Nie mam żadnej książki na ten temat.
inizia ad imparare
No tengo ningún libro sobre este tema.
Uczęszczam na kurs językowy.
inizia ad imparare
Voy a clases de idiomas.
Postaw kropkę na końcu zdania!
inizia ad imparare
¡Pon un punto al final de la frase!
Dzieci uczą się alfabetu.
inizia ad imparare
Los niños aprenden el alfabeto.
Dyrector szkoly jest w swoim gabinecie.
inizia ad imparare
El director de la escuela está en su despacho.
Arturo jest pilnym studentem.
inizia ad imparare
Arturo es un estudiante aplicado.
Uczniowie nie potrafią docenić pomocy nauczycielki.
inizia ad imparare
Los alumnos no saben apreciar la ayuda de la profesora.
Marco jest wykwalifikowanym nauczycielem.
inizia ad imparare
Marco es un profesor cualificado.
Moja ciocia uczy w liceum
inizia ad imparare
Mi tia enseña en un instituto.
Żeby zdać egzamin trzeba nauczyć się całego materiału.
inizia ad imparare
Para pasar el examen hay que aprender todo el material.
Chce kupić mieszkanie w budynku z windą
inizia ad imparare
Quiero comprar un piso en un edificio con ascensor.
Ewa już ma klucze do mieszkania i przeprowadzą się w tym tygodniu.
inizia ad imparare
Eva ya tiene las llaves del piso y se muda esta semana.
Mam ogromne lustro w łazience.
inizia ad imparare
Tengo un espejo enorme en el cuarto de baño.
Włóż talerze do zmywarki
inizia ad imparare
Pon los platos en el lavavajillas.
Dom na duży taras i garaż.
inizia ad imparare
La casa tiene una terraza grande y un garaje.
W starych budynkach sufity są bardzo wysokie.
inizia ad imparare
En edificios antiguos, los techos son muy altos.
Podłoga w moim domu jest drewniana.
inizia ad imparare
En mi casa el suelo es de madera.
Potrzebujesz kostek lodu? Są w zamrażarce.
inizia ad imparare
¿Necesitas los cubitos de hielo? Están en el congelador.
Natychmiast wstań z kanapy!
inizia ad imparare
¡Levántate del sofá ahora mismo!
W klasie jest nowa tablica.
inizia ad imparare
En la clase hay una pizarra nueva.
Wyłącz piekarnik! Ciasto jest już spalone.
inizia ad imparare
¡Apaga el horno! La tarta ya está quemada.
Sprzątnij pokój, bo oście już to są!
inizia ad imparare
¡Recoge el cuarto, porque ya están aqui los invitados!
Twój kubek jest w zlewie.
inizia ad imparare
Tu vaso está en el fregadero.
Wszytko to, co mówi wydaje mi się kłamstwem.
inizia ad imparare
Todo lo que dice me parece mentira.
W głębi korytarza jest łazienka.
inizia ad imparare
Al fondo del pasillo está el cuarto de baño.
Idziemy na zakupy, ponieważ lodówka jest pusta.
inizia ad imparare
Vamos a la compra porque la nevera está vacía.
Chce ten samochód. Kupisz mi go?
inizia ad imparare
Quiero este coche ¿Me lo compras?
Może pójdziemy na mecz Barcelony z Realem Madryt?
inizia ad imparare
¿Por qué no vamos al partido del Barcelona contra el Real Madrid?
Jesteś gorszym graczem niż Camilo.
inizia ad imparare
Eres peor jugador que Camilo.
Piłka nożna jest ulubionym sportem Hiszpanów.
inizia ad imparare
El fútbol es el deporte favorito de los españoles.
Uprawianie sportu jest dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu.
inizia ad imparare
Practicar deporte es una buena manera de pasar el tiempo libre.
Gdzie mogę trenować piłkę nożną?
inizia ad imparare
¿Dónde puedo entrenar al fútbol?
Te zawodnik łapie piłkę z dużą łatwością.
inizia ad imparare
Este jugador coge la pelota con gran facilidad.
Ta gra polega na wrzucaniu piłki do dołka.
inizia ad imparare
Este juego consiste en echar la pelota al hoyo.
Juan Carlos codziennie rano wychodzi biegać.
inizia ad imparare
Juan Carlos sale a correr cada día por la mañana.
Niewiarygodne! Wszystko jest poprawne gramatycznie!
inizia ad imparare
! increíble ¡Todo está gramaticalmente correcto!
Adán zawsze dostaje dobre oceny.
inizia ad imparare
Adán siempre recibe buenas notas.
Ta lekcja jest bardzo nudna.
inizia ad imparare
Esta lección es muy aburrida.
Jego poziom hiszpańskiego jest zaskakująco wysoki.
inizia ad imparare
Su nivel de español es sorprendentemente alto.
Daniel jest dobry z biologii.
inizia ad imparare
Daniel es bueno en biología.
To dziecko jest bardzo słabe z matematyki.
inizia ad imparare
Este niño es muy torpe con los matemáticas.
Jeśli nie będę się dużo uczył, obleję ten egzamin.
inizia ad imparare
Si no estudio mucho, voy a suspender este examen.
Jestem pewna, że zdasz egzamin z fizyki.
inizia ad imparare
Estoy segura que vas a aprobar el examen de física.
Jestem zainteresowany uczestnictwem w tym kursie.
inizia ad imparare
Estoy interesado en participar en este curso.
Jestem zdenerwowany, jutro mam egzamin na prawo jazdy.
inizia ad imparare
Estoy nervioso, mañana tengo el examen de conducir.
Nie chce się uczyć więcej gramatyki, interesują mnie tylko konwersacje.
inizia ad imparare
No quiero aprender más gramática, me interesan solo las conversaciones.
Edukacja jest niezbędna, aby dostać dobrą pracę.
inizia ad imparare
La educación es indispensable para obtener un buen trabajo.
Szkoła jest blisko stacji metra.
inizia ad imparare
La escuela está cerca de la parada del metro.
Moja córka zawsze pisze ołówkiem.
inizia ad imparare
Mi hija siempre escribe con lápiz.
Bramkarz tej drużyny jest bardzo dobry.
inizia ad imparare
El portero de este equipo es muy bueno.
Jaki jest Twój zawód?
inizia ad imparare
¿Cuál es tu profesión?
Zazwyczaj opalam się i jednocześnie słucham audiobooków.
inizia ad imparare
Normalmente tomo el sol y escucho audiolibros al mismo tiempo.
Jedziemy na plażę.
inizia ad imparare
Vamos a la playa
W wolnym czasie czytam jakąś książkę lub słucham muzyki
inizia ad imparare
En mi tiempo libre leo un libro o escucho música
Masz jakieś hobby?
inizia ad imparare
¿Cuál es tu afición?
Odpręż się! Nie ma pośpiechu.
inizia ad imparare
¡Relájate! No hay prisa.
More zainteresowania to kino i teatr.
inizia ad imparare
Mi aficiones son el cine y el teatro.
Moje dzieci bardzo lubią tę grę.
inizia ad imparare
Este juego les gusta mucho a mis hijos.
Jaka jest Twoja ulubiona książka?
inizia ad imparare
¿Cuál es tu libro favorito?
Tu można dobrze wypocząć.
inizia ad imparare
Agui se puede descansar bien.
Nie lubię grać w karty.
inizia ad imparare
No me gustan jugar a las cartas.
Uwielbiam leżeć na kanapie.
inizia ad imparare
Me encanta estar tumbado en el sofá.
Chcesz ze mną zatańczyć?
inizia ad imparare
¿Quieres bailar conmigo?
Jeśli chcesz dobrze grać w tenisa, powinieneś więcej ćwiczyć.
inizia ad imparare
Si quieres jugar bien al tenis, debes practicar más.
Najgorsza drużyna tego sezonu to nasza.
inizia ad imparare
El peor equipo de la temporada es el nuestro.
Piłkarz strzela i wbija gola!
inizia ad imparare
¡El futbolista dispara y mete un gol!
Piłka jest okrągła.
inizia ad imparare
El balón es redondo.
Jestem początkującym w żeglowaniu.
inizia ad imparare
Soy principiante en la navegación.
Trener mojego syna jest bardzo rygorystyczny.
inizia ad imparare
El entrenador de mi hijo es muy estricto.
Wolę pływać w rzece niż w morzu.
inizia ad imparare
Prefiero nadar en el río que en el mar.
Narciarstwo jest dyscypliną olimpijską.
inizia ad imparare
El esquí es una disciplina olímpica.
Ten sportowiec jest najlepszy w drużynie.
inizia ad imparare
Este deportista es el mejor del equipo.
Jeśli chcesz spalić dużo kalorii, skacz na skakance.
inizia ad imparare
Si quieres quemar muchas calorías, salta a la comba.
Pablo trenuje siatkówkę.
inizia ad imparare
Pablo practica (entrena) el voleibol.
Zakłady na wyścigach konnych rujnują moje finanse.
inizia ad imparare
Las apuestas de carreras de caballos arruinan mis finanzas.
Lubię grać w koszykówkę.
inizia ad imparare
Me gusta jugar al baloncesto.
Nikt nie lubi przegrywać.
inizia ad imparare
A nadie le gusta perder.
Na tej olimpiadzie zdobędę złoto.
inizia ad imparare
En estos juegos olímpicos gano el oro.
Jesteśmy mistrzami świata.
inizia ad imparare
¡Somos los campeones del mundo!
Wynik meczu to 1:3
inizia ad imparare
El resultado del partido es 1: 3
Mój dziadek ma kozę i robi ser z jej mleka.
inizia ad imparare
Mi abuelo tiene una cabra y produce queso con su leche.
Moja ciocia mieszka na wsi i hoduje kaczki.
inizia ad imparare
Mi tía vive en el campo y cría patos.
Stado owiec pasie się na łące.
inizia ad imparare
Un rebaño de ovejas pace en el prado.
Krowa mojego sąsiada daje bardzo dobre mleko.
inizia ad imparare
La vaca de mi vecino da una leche muy buena.
Mój koń nazywa się Alejandro.
inizia ad imparare
Mi caballo se llama Alejandro.
Boję się pająków.
inizia ad imparare
Tengo miedo de las arañas.
Nienawidzę szczurów.
inizia ad imparare
Odio las ratas.
Na swoim blogu opisuje jak zajmuje się moim pupilem.
inizia ad imparare
En su blog describe cómo cuida su mascota.
Mam kota i rybkę.
inizia ad imparare
Tengo un gato y un pez.
Nie bój się! Ten pies jest niegroźny.
inizia ad imparare
¡No tengas miedo! El perro es inofensivo.
Pilot musi być osobą spokojną.
inizia ad imparare
El piloto debe ser una persona tranquila.
Mój dziadek jest krawcem. Kiedyś szył mundury dla żołnierzy.
inizia ad imparare
Mi abuelo es sastre. Antes hacía uniformes para los soldados.
Ten kucharz jest doskonały.
inizia ad imparare
Este cocinero es excelente.
Najważniejsza cechą dobrego architekta jest wyobraźnia.
inizia ad imparare
La cualidad más importante de un buen arquitecto es su imaginación.
Celnik przeprowadza kontrolę paszportową.
inizia ad imparare
El aduanero hace el control de pasaportes.
Redaktor tej gazety nazywa się Jose Luis Moreno Gómez.
inizia ad imparare
El redactor de este periódico se llama José Luis Moreno Gómez.
Moja siostra marzy o byciu dziennikarką.
inizia ad imparare
Mi hermana sueña con ser periodista.
Mój ojciec jest sprzedawcą i pracuje w sklepie z ubraniami
inizia ad imparare
Mi padre es vendedor y trabaja en una tienda de ropa.
Chce obciąć włosy, muszę iść do fryzjera.
inizia ad imparare
Quiero cortarme el pelo, tengo que ir a la peluquero.
Paco jest piekarzem i codziennie wstaje o trzeciej rano.
inizia ad imparare
Paco es panadero y cada día se levanta a las tres de la mañana.
Pablo lubi zwierzęta i chce być weterynarzem.
inizia ad imparare
A Pablo le gustan los animales y quiere ser veterinario.
Pralka nie działa. Musimy zadzwonić po hydraulika.
inizia ad imparare
La lavadora no funciona. Tenemos que llamar al fontanero.
Carlos jest stolarzem. Pracuje w drewnie.
inizia ad imparare
Carlos es carpintero. Trabaja la madera.
Nie mam czasu dla mojego ogrodu, muszę zatrudnić ogrodnika.
inizia ad imparare
No tengo tiempo para mi jardín, necesito emplear a un jardinero.
Święty Krzysztof jest patronem kierowców.
inizia ad imparare
San Cristóbal es el patrón de los conductores.
Chce zostać pielęgniarką, dlatego dużo się uczę.
inizia ad imparare
Quiero ser enfermera, por eso estudio mucho.
Czy jest tu jakiś lekarz.
inizia ad imparare
¿Hay algún médico aquí?
Znasz jakiegoś dobrego księgowego?
inizia ad imparare
¿Conoces a algún buen contable?
Bycie strażakiem wymaga dużej odwagi.
inizia ad imparare
Ser bombero requiere mucha valentia.
Czy jest tu jakiś policjant?
inizia ad imparare
¿Hay algún policía aquí?
Lubisz cielęcinę?
inizia ad imparare
¿Te gusta la ternera?
Lekarz zabrania mi jeść wołowinę.
inizia ad imparare
El médico me prohíbe comer carne de vaca.
Dziś zjemy na obiad kotlety z wieprzowiny.
inizia ad imparare
Hoy vamos a comer chuletas de cerdo para la cerdo.
Podczas Wielkiego Postu nie jem mięsa.
inizia ad imparare
Durante la Cuaresma no como carne.
Mój syn zawsze je na śniadanie kanapki z szynką
inizia ad imparare
Mi hijo siempre desayuna bocadillos de jamón.
Jogurt i mleko należy przechowywać w lodówce, żeby się nie zepsuły.
inizia ad imparare
Hay que guardar el yogur y la leche en la nevera para que no se estropeen.
Zmieszaj cukier z masłem.
inizia ad imparare
Mezcla el azúcar con la mantequilla.
Chleb, który sprzedają w tej nowej piekarni, zawsze jest bardzo miękki.
inizia ad imparare
El pan que venden en la nueva panadería siempre es muy tierno.
Lubię jeść na śniadanie jajko na twardo.
inizia ad imparare
Me gusta desayunar un huevo duro.
Powinniśmy jeść pięć posiłków dziennie.
inizia ad imparare
Deberíamos tomer cinco comidas al día.
Czego się państwo napiją?
inizia ad imparare
¿Qué quíeren tomar?
Krokodyle żyją w Afryce.
inizia ad imparare
Los cocodrilos viven en África.
Płetwal błękitny jest największym zwierzęciem na świecie.
inizia ad imparare
La ballena azul es el mayor animal del mundo.
Chcę kupić sobie węża.
inizia ad imparare
Quiero comprarme una serpiente.
Mój pies ma bardzo krótki ogon.
inizia ad imparare
Mi perro tiene una cola muy corta.
Jaskółka ma złamane skrzydło.
inizia ad imparare
La golondrina tiene el ala rota.
W ogrodzie zoologicznym jest dużo zabawnych małp.
inizia ad imparare
En el parque zoológico hay muchos monos divertidos.
Wielbłądy są dobrze przystosowane do suchego klimatu.
inizia ad imparare
Los camellos están bien adaptados al clima seco.
Jestem uczulona na użądlenia pszczół.
inizia ad imparare
Soy alérgica a las picaduras de abejas.
Lis Darwina to gatunek zagrożony wyginięciem.
inizia ad imparare
El zorro de Darwin es una especie en peligro de extinción.
Byk jest symbolem Hiszpanii.
inizia ad imparare
El toro es el símbolo de España.
Pablo interesuje się rzadkimi ptakami.
inizia ad imparare
A Pablo le interesan los pájaros raros.
Biały gołąb to symbol pokoju.
inizia ad imparare
La paloma blanca es el símbolo de paz.
Wilki mają w zwyczaju tworzenie watah.
inizia ad imparare
Los lobos suelen formar manadas.
W parku Yellowstone możemy zobaczyć niedźwiedzie grizzly.
inizia ad imparare
En el Parque Yellowstone podemos ver osos grizzlies.
Mój sąsiad hoduje świnie.
inizia ad imparare
Mi vecino cría cerdos.
W lesie obok mojego domu żyje dużo jeleni.
inizia ad imparare
En el bosque que hay al lado de mi casa viven muchos ciervos.
Słoń ma długa trąbę.
inizia ad imparare
El elefante tiene una trompa larga.
Lew jest królem dżungli
inizia ad imparare
El león es el rey de la selva.
W zoo w Madrycie rodzą się dwa białe tygrysy. To niesamowite!
inizia ad imparare
En el zoo de Madrid nacen dos tigres blancos. ¡Qué extraordinario!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.