>7< Alltagstrott

 0    84 schede    limonkoo
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
der Abend
Was machst du am Abend?
inizia ad imparare
wieczór
Co robisz wieczorem?
abholen /
Er holt die Kinder von der Schule ab.
inizia ad imparare
odebrać, przyjść po
On odbiera dzieci ze szkoły.
ablaufen /
Wie läuft dein Tag ab?
inizia ad imparare
przebiegać
Jak spędzasz dzień?
abwaschen /
Er wäscht das Geschirr ab.
inizia ad imparare
zmywać
On zmywa naczynia.
der Alltagstrott
inizia ad imparare
rutyna życia codziennego
anfangen /
Um wie viel Uhr fängt die Sendung an?
inizia ad imparare
zaczynać (się)
O której godzinie zaczyna się audycja?
ankommen /
Sie kommt früh im Studio an.
inizia ad imparare
przychodzić
Ona wcześnie przychodzi do studia.
anrufen /
Ich rufe meinen Freund an.
inizia ad imparare
dzwonić do
Dzwonię do przyjaciela.
sich anziehen /
Sie zieht sich elegant an.
inizia ad imparare
ubierać się
Ona ubiera się elegancko.
arbeitslos
inizia ad imparare
bezrobotny
aufräumen /
Räumst du dein Zimmer auf?
inizia ad imparare
sprzątać
Sprzątasz swój pokój?
aufstehen /
Wann stehst du auf?
inizia ad imparare
wstawać
Kiedy wstajesz?
ausgehen /
Ich gehe heute mit Freunden aus.
inizia ad imparare
wychodzić (w celach rozrywkowych)
Dziś wychodzę z przyjaciółmi.
sich ausruhen /
Am Abend ruht sie sich aus.
inizia ad imparare
odpoczywać
Wieczorem ona odpoczywa.
das Bett
Ich mache die Betten,
inizia ad imparare
łóżko
Ścielę łóżka.
bringen
Er bringt die Kinder zur Schule.
inizia ad imparare
odprowadzić, odwieźć
On odprowadza dzieci do szkoły.
bügeln
inizia ad imparare
prasować
dauern
Wie lange dauert die Sendung? - Drei Stunden.
inizia ad imparare
trwać
Jak długo trwa audycja/program? - Trzy godziny.
denken (an)
Sie denkt an die nächste Sendung.
inizia ad imparare
myśleć (o)
Ona myśli o następnym programie.
einschlafen /
Sie schläft sofort ein.
inizia ad imparare
zasypiać
Ona natychmiast zasypia.
fernsehen /
Siehst du gern fern? / Wann siehst du fern?
inizia ad imparare
oglądać telewizję
Lubisz oglądać telewizję? / Ich sehe von 4 bis 6 fern.
die Fernsehjournalistin
inizia ad imparare
Dziennikarka telewizyjna
die Frage
Die Zuschauer stellen Fragen.
inizia ad imparare
pytanie
Telewidzowie zadają pytania.
frühstücken
inizia ad imparare
jeść śniadanie
der Gast
die Gäste im Studio
inizia ad imparare
gość
goście w studiu
das Haus
Nach der Schule gehe ich nach Hause. / Heute bleibe ich zu Hause.
inizia ad imparare
dom
Po szkole idę do domu. / Dziś zostaję w domu.
die Hausarbeit
inizia ad imparare
praca domowe
der Haushalt
Herr Klaus macht den Haushalt,
inizia ad imparare
gospodarstwo domowe
Pan Klaus prowadzi dom.
hoffentlich
Hoffentlich bekomme ich bald eine Stelle.
inizia ad imparare
mam nadzieję
Mam nadzieję, że wkrótce dostanę pracę.
interviewen
Sie interviewt berühmte Persönlichkeiten.
inizia ad imparare
prowadzić wywiad
Ona przeprowadza wywiady ze sławnymi ludźmi.
die Kollegin
inizia ad imparare
koleżanka z pracy
lieber
Was möchtest du lieber machen?
inizia ad imparare
chętniej
Co wolałbyś robić?
losgehen /
Es geht wieder los.
inizia ad imparare
zaczynać się
Znowu się zaczyna.
moderieren
inizia ad imparare
prowadzić audycję/dyskusję
die Nachrichten
inizia ad imparare
wiadomości
die Nacht
in der Nacht
inizia ad imparare
noc
w nocy
der Redakteur
inizia ad imparare
redaktor
schlafen
Sie ist müde und geht schlafen.
inizia ad imparare
spać
Ona jest zmęczona i idzie spać.
die Sendung
Die Sendung läuft jeden Tag.
inizia ad imparare
audycja, program
Audycja jest nadawana codziennie.
sich setzen
Sie setzt sich auf das Sofa.
inizia ad imparare
siadać
Ona siada na kanapie.
spät
Wie spät ist es?
inizia ad imparare
późno
Która jest godzina?
Staub saugen
Herr Klaus saugt Staub.
inizia ad imparare
odkurzać
Pan Klaus odkurza.
die Stelle
inizia ad imparare
praca, posada
der Termin
Ich habe einen Termin mit Frau Kohl.
inizia ad imparare
termin, umówione spotkanie
Mam umówione spotkanie z panią Kohl.
das Thema
das Thema des Tages
inizia ad imparare
temat
temat dnia
todmüde
inizia ad imparare
potwornie zmęczony
der Tagesablauf
inizia ad imparare
przebieg dnia
die Uhr
Wie viel Uhr ist es?
inizia ad imparare
godzina, zegar
Która jest godzina?
unterwegs sein
Sie ist viel unterwegs.
inizia ad imparare
podróżować
Ona dużo podróżuje.
das Viertel
Es ist Viertel vor acht.
inizia ad imparare
kwadrans
Jest za kwadrans ósma.
vorbereiten /
Herr Klaus bereitet das Essen vor.
inizia ad imparare
przygotować
Pan Klaus przygotowuje jedzenie.
vorlesen /
Nadine liest die Nachrichten vor.
inizia ad imparare
czytać na głos
Nadine odczytuje wiadomości.
wecken
Er weckt die Kinder.
inizia ad imparare
obudzić
On budzi dzieci.
der Wecker
Der Wecker klingelt.
inizia ad imparare
budzik
Budzik dzwoni.
weitergehen
inizia ad imparare
trwać dalej
zu Ende sein
Was ist der Unterricht zu Ende?
inizia ad imparare
kończyć się
Kiedy kończą się lekcje?
zurückkommen /
Wann kommst du nach Hause zurück?
inizia ad imparare
wracać
Kiedy wracasz do domu?
der Zuschauer
inizia ad imparare
widz, telewidz.
müssen
muss, musst, muss, müssen, müsst, müssen / Du musst aufstehen.
inizia ad imparare
musieć
Odmiana czasownika modalnego. / Musisz wstać.
mögen
mag, magst, mag, mögen, mögt, mögen
inizia ad imparare
lubić
Odmiana czasownika.
möchte-
möchte, möchtest, möchte, möchten, möchtet, möchten
inizia ad imparare
chciałabym
Odmiana formy czasownika.
am Morgen
inizia ad imparare
rano
am Vormittag
inizia ad imparare
przed południem
am Nachmittag
inizia ad imparare
po południu
am Abend
inizia ad imparare
wieczorem
in der Nacht
inizia ad imparare
w nocy
einkaufen /
inizia ad imparare
robić zakupy
zuhören /
inizia ad imparare
słuchać, przysłuchiwać się
beginnen
inizia ad imparare
zaczynać, rozpoczynać
beschreiben
inizia ad imparare
opisać
erzählen
inizia ad imparare
opowiadać
verkaufen
inizia ad imparare
sprzedawać
gefallen
inizia ad imparare
podobać się
verstehen
inizia ad imparare
rozumieć
Es ist halb acht.
inizia ad imparare
Jest siódma trzydzieści.
Wann steht Nadine auf? Um zehn nach vier.
inizia ad imparare
Kiedy wstaje Nadine? Dziesięć po czwartej.
zuerst
Zuerst steht sie auf, dann zieht sie sich an.
inizia ad imparare
najpierw
Najpierw ona wstaje, następnie się ubiera.
zunächst
Sie kommst zunächst im Studio an, später bereitet sie die Sendung vor.
inizia ad imparare
najpierw
Ona najpierw przychodzi do studia, później przygotowuje audycję.
nach dem Frühstück
inizia ad imparare
po śniadaniu
Er möchte aber lieber Computer spielen.
inizia ad imparare
Wolałby grać na komputerze.
den Tisch decken
inizia ad imparare
nakrywać do stołu
den Tisch abdecken
inizia ad imparare
sprzątać ze stołu
lesen
lese, liest, liest, lesen, lest, lesen
inizia ad imparare
czytać
Odmiana czasownika.
vergessen
inizia ad imparare
zapominać

Devi essere accedere per pubblicare un commento.