5_słownictwo użyte do budowania 1 i 2 trybu warunkowego

 0    22 schede    Mother knows best
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
recycle our plastic
inizia ad imparare
poddawać recyklingowi nasz plastik
reduce pollution
inizia ad imparare
zmniejszyć zanieczyszczenie
stop climate change
inizia ad imparare
zatrzymać zmiany klimatu
get hotter and hotter
inizia ad imparare
robić się coraz cieplej
look after our planet
inizia ad imparare
opiekować się naszą planetą
lose homes
inizia ad imparare
stracić domy
die out
inizia ad imparare
wymierać
slow down
inizia ad imparare
zwolnić
stop throwing away plastic
inizia ad imparare
przestać wyrzucać plastik
marine life
inizia ad imparare
życie morskie
disappear
inizia ad imparare
znikać
use plastic bottles
inizia ad imparare
używać plastikowych butelek
destroy planet
inizia ad imparare
niszczyć planetę
protect our oceans
inizia ad imparare
chronić nasze oceany
reduce the waste
inizia ad imparare
zmniejszyć marnotrawstwo
reduce the energy we use
inizia ad imparare
zmniejszyć zużywaną przez nas energię
make houses from recycled materials
inizia ad imparare
robić domy z materiałów pochodzących z recyklingu
have more electric cars
inizia ad imparare
mieć więcej samochodów elektrycznych
produce less carbon dioxide
inizia ad imparare
wytwarzać mniej dwutlenku węgla
use water
inizia ad imparare
korzystać z wody
have shorter showers
inizia ad imparare
brać krótsze prysznice
have memories
inizia ad imparare
mieć wspomnienia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.