500 słówek

 0    49 schede    klaudiakrusszewska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
raczej
inizia ad imparare
rather
daleko
inizia ad imparare
far
sąd
inizia ad imparare
a court
komitet
inizia ad imparare
committee
czasownik modalny stosowany w pytaniach grzecznościowych i propozycjach
inizia ad imparare
shall
jeszcze / już
inizia ad imparare
yet
warunek
inizia ad imparare
condition
pośród, wśród
inizia ad imparare
among
przemysł
inizia ad imparare
industry
obecny
inizia ad imparare
current
ważny, podstawowy
inizia ad imparare
major
od-, wy-
służy to jako przedrostek np. wy-jechać - go away
inizia ad imparare
away
wystarczająco
inizia ad imparare
enough
strona, część
inizia ad imparare
side
papier
inizia ad imparare
paper
trening
inizia ad imparare
training
polityczny
inizia ad imparare
political
rosnąć
inizia ad imparare
grow
tablica
inizia ad imparare
blackboard
szukać
inizia ad imparare
to look for
już
inizia ad imparare
already
ryzyko
inizia ad imparare
risk
oprogramowanie
np. komputerowe
inizia ad imparare
software
specjalny
inizia ad imparare
special
pomimo że
inizia ad imparare
although
twierdzić
inizia ad imparare
claim
pozycja
inizia ad imparare
position
okres (czasu)
inizia ad imparare
period
dalszy
inizia ad imparare
further
osobisty
inizia ad imparare
personal
pojawić się
inizia ad imparare
to appear
okazja, możliwość
inizia ad imparare
opportunity
zbliżać się / przybliżać się
inizia ad imparare
to approach
albo jeden, albo drugi
inizia ad imparare
either
pole
inizia ad imparare
a field
jakość
inizia ad imparare
quality
łatwy
inizia ad imparare
easy
procent
inizia ad imparare
percentage
przeszłość
inizia ad imparare
past
upadać
inizia ad imparare
to fall over
oczekiwać
inizia ad imparare
to expect (to do)
wysiłek
inizia ad imparare
effort
na
inizia ad imparare
upon
naciskać, przyciskać
inizia ad imparare
press
nad
inizia ad imparare
above
cecha
inizia ad imparare
feature
pozostawać
inizia ad imparare
to remain
nadzieja
inizia ad imparare
hope
właściwie
inizia ad imparare
actually

Devi essere accedere per pubblicare un commento.