5.11 druga połowa

 0    63 schede    guest2506810
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zjechać (z drogi na pobocze)
inizia ad imparare
pull off
włączyć się do ruchu, wjechać na drogę
inizia ad imparare
pull out
zatrzymać się (na poboczu)
inizia ad imparare
pull over
mieszkać bez udogodnień
inizia ad imparare
rough it
przejeżdżać
inizia ad imparare
run over
godziny szczytu
inizia ad imparare
rush hour
statek
inizia ad imparare
ship
przekroczenie szybkości
inizia ad imparare
speeding
stacja, terminal
inizia ad imparare
terminal
korek uliczny
inizia ad imparare
traffic jam
pociąg
inizia ad imparare
train
plaża zachowana w naturalnym stanie
inizia ad imparare
unspoiled beach
wyprawa w nieznane, wyprawa odkrywcza
inizia ad imparare
voyage of discovery
w zasadzie
inizia ad imparare
by and large
kiedy tak o tym myślę
inizia ad imparare
come to think of it
mieć odwagę coś zrobić
inizia ad imparare
have the guts to do something
uważam
inizia ad imparare
I reckon
bez zastanowienia, na oko
inizia ad imparare
off the top of my head
czynnik przyczyniający się (do)
inizia ad imparare
a contributing factor
niekorzystny, szkodliwy
inizia ad imparare
detrimental to
odgrywać rolę, mieć znaczenie
inizia ad imparare
have/play a role in
ogromna różnica
inizia ad imparare
huge disparity
zanurzyć się w coś, całkowicie się w coś zaangażować
inizia ad imparare
immerse yourself in
średnia/oczekiwana długość życia
inizia ad imparare
life expectancy
aktywista
inizia ad imparare
activist
transparent
inizia ad imparare
banner
rytmicznie skanowane hasło
inizia ad imparare
chant
skandować hasła
inizia ad imparare
chant slogans
tłum
inizia ad imparare
crowd
domagać się równych praw
inizia ad imparare
demand equal rights
demonstrant
inizia ad imparare
demonstrator
maszerować ulicami
inizia ad imparare
march through the streets
megafon
inizia ad imparare
megaphone
urządzać w jakimś miejscu pikietę
inizia ad imparare
picket a place
afisz, transparent
inizia ad imparare
placard
hasło
inizia ad imparare
slogan
protestujący
inizia ad imparare
protestor
mówca
inizia ad imparare
speaker
osoba pomagająca w organizacji prostestu
inizia ad imparare
steward
wychodzić na ulicę
inizia ad imparare
take to the streets
podobieństwo, o którym warto wspomnieć to
inizia ad imparare
a similarity worth mentioning is
kolejną ważna różnicą jest
inizia ad imparare
another important difference is that
w porównaniu do ilustracji... ilustracja
inizia ad imparare
in comparison with picture ... picture
natomiast druga ilustracja
inizia ad imparare
in contrast, the other picture...
godną zauważenia różnicą jest to, że
inizia ad imparare
one noticable difference is that
najbardziej oczywistym podobieństwem jest
inizia ad imparare
the most obvious similarity is that
ilustracje te mają kilka cech wspólnych, takich jak
inizia ad imparare
the pictures have a few things in common, such as
każdy z nich ma/pokazuje/przedstawia
inizia ad imparare
they each have/show/portray
inaczej niż ilustracja..., ilustracja...
inizia ad imparare
unlike picture..., picture...
wspólną cechą tych ilustracji jest
inizia ad imparare
what these situations have in common is
podczas gdy ilustracja... pokazuje..., to ilustracja... przedstawia
inizia ad imparare
whereas picture ... shows..., picture... depicts
zdecydowany zwolennik
inizia ad imparare
a firm believer
tym bardziej
inizia ad imparare
all the more
zbulwersowany
inizia ad imparare
appalled
zapewniać
inizia ad imparare
assure
rażący, jawny
inizia ad imparare
blatant
niezliczony
inizia ad imparare
countless
stworzyć
inizia ad imparare
establish
wysoce nieprawdopodobny
inizia ad imparare
highly unlikely
przy najbliższej stosowności
inizia ad imparare
at the earliest opportunity
przeprowadzić dochodzenie w sprawie, badać
inizia ad imparare
investigate
tolerować
inizia ad imparare
tolerate
wyświetlać, oglądać
inizia ad imparare
view

Devi essere accedere per pubblicare un commento.