4444.12 służby kontroli obszaru

 0    11 schede    Monika1980
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
PLF 5 0 1 zezwalam do
inizia ad imparare
papa lima fox 5 0 1 cleared to
zmiana zezwolenia...
inizia ad imparare
recleared
pozostała cześć zezwolenia bez zmian
inizia ad imparare
rest of clearance unchanged
wlot w przestrzeń kontrolowaną
inizia ad imparare
enter controlled airspace
opuść przestrzeń kontrolowaną przez znaczący punkt nawigacyjny
inizia ad imparare
leave controlled zone via significant point
a następnie według potrzeby
inizia ad imparare
followed as necessary by
po prostej na
inizia ad imparare
direct
trasą planowaną
inizia ad imparare
flight planned route
po łuku DME ABC
inizia ad imparare
via DME arc of DME alfa bravo charlie
utrzymuj wysokość do zawiadomienia przez towera milcity
inizia ad imparare
maintain level until advised by tower Milcity
utrzymuj wysokość do następnego zawiadomienia
inizia ad imparare
maintain level until further advised

Devi essere accedere per pubblicare un commento.