4.9. Zwroty

 0    28 schede    malgorzatauriasz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
być nieobecnym w szkole
inizia ad imparare
be absent from school
być dobrym z czegoś
inizia ad imparare
be good at something
być kiepskim z czegoś
inizia ad imparare
be bad at something
mieć kłopoty być w tarapatach
inizia ad imparare
have trouble be in trouble
spóźnić się do szkoły
inizia ad imparare
be late for school
być dobrze przygotowanym
inizia ad imparare
be well prepared
odpisać pracę domową
inizia ad imparare
copy homework
robić ćwiczenie zadanie
inizia ad imparare
doing exercise task
źle Dobrze poradzić sobie na teście
inizia ad imparare
bad Good deal on test
z siebie wszystko starać się
inizia ad imparare
do your best
odrabiać pracę domową
inizia ad imparare
do your homework
mieć zaległości w czymś
inizia ad imparare
fall behind with something
dostać się do szkoły średniej
inizia ad imparare
get to secondary school
przygotowywać się
inizia ad imparare
get ready
zrobić sobie przerwę
inizia ad imparare
take a break
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
rzucić szkołę
inizia ad imparare
leave school
wyszukać coś
inizia ad imparare
look sth up
zrobić błąd
inizia ad imparare
make a mistake
Robić postępy
inizia ad imparare
Make progress
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
brać w czymś udział
inizia ad imparare
take part in something
zwracać uwagę na kogoś coś
inizia ad imparare
pay attention to someone
wagarować
inizia ad imparare
play truant
uczyć się pilnie
inizia ad imparare
study diligently
sprawdzać listę obecności
inizia ad imparare
take the register
pisać wypracowanie
inizia ad imparare
write an essay

Devi essere accedere per pubblicare un commento.