4 – Bezpieczeństwo i prace domowe - Bezpieczeństwo 3

 0    13 schede    bartgawron
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Możesz uderzyć się w głowę.
inizia ad imparare
You may bumb your head.
Masz guza na czole
inizia ad imparare
You have a bump on your forehead
Wpadłeś na ścianę?
inizia ad imparare
Did you bumb into the wall?
To tylko skaleczenie papierem.
inizia ad imparare
It's just a paper cut.
To tylko siniak.
inizia ad imparare
That's just a bruise.
Możesz skaleczyć palec o kolce.
inizia ad imparare
You may prick your finger on the thorns.
Zabandażujemy ranę
inizia ad imparare
Let's bandage the wound.
Jest tylko trochę krwi.
inizia ad imparare
There's just a little blood.
Rozcięłeś sobię wargę.
inizia ad imparare
You have cut your lip.
Może zapiec
inizia ad imparare
It might sting.
Wkrótce się zagoi.
inizia ad imparare
It will heal soon.
Nie drap strupka.
inizia ad imparare
Don't scratch the scab.
Nie będzie po tym blizny.
inizia ad imparare
It will not leave a scar.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.