365 ANGIELSKI

 0    124 schede    guest2893317
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ma więcej pieniędzy niż my
inizia ad imparare
She has more money than us
Ma mniej problemów niż my
inizia ad imparare
She has fewer problems than we do
Ma mniej pieniędzy niż my
inizia ad imparare
She has less money than us
Ona ma więcej problemów niż my
inizia ad imparare
She has more problems than we do
Masz więcej pieniędzy niż ja / Masz więcej pieniędzy niż ja
inizia ad imparare
You have more money than I do/You have more money than me
Ma mniej wolnego czasu niż on
inizia ad imparare
She has less free time than him
Kupiła mniej książek niż on
inizia ad imparare
She bought fewer books than he did
Spędzała mniej czasu na nauce niż on
inizia ad imparare
She spent less time studying than him
Pił mniej piwa niż ona
inizia ad imparare
He drank less beer than she did
więcej niż
inizia ad imparare
more... than
mniej niż (policzalne)
inizia ad imparare
fewer... than
mniej niż (niepoliczalne)
inizia ad imparare
less... than
osiągnąć
inizia ad imparare
to achieve
móc sobie na coś pozwolić
inizia ad imparare
to afford sth
zgadzać się
inizia ad imparare
to agree
anulować/odwołać
inizia ad imparare
to cancel
sprawdzać
inizia ad imparare
to check
narzekać/skarżyć się
inizia ad imparare
to complain
odkryć/dowiedzieć się
inizia ad imparare
to discover
przeszkadzać/niepokoić
inizia ad imparare
to disturb
oczekiwać (że ktoś coś zrobi)/spodziewać się
inizia ad imparare
to expect (sb to do sth)
mieć ochotę na
inizia ad imparare
to fancy
zgadywać
inizia ad imparare
to guess
zawierać
inizia ad imparare
to include
obniżyć/ściszyć
inizia ad imparare
to lower
mieć coś przeciwko (zwykle w formie zaprzeczenia)
inizia ad imparare
to mind
podawać
inizia ad imparare
to pass
udawać / symulować
inizia ad imparare
to pretend
ciągnąć
inizia ad imparare
to pull
pchać
inizia ad imparare
to push
rozwiązać
inizia ad imparare
to solve
używać
inizia ad imparare
to use
Nie mam nic przeciwko robieniu czegoś
inizia ad imparare
I don't mind to doing sth
Musimy rozwiązać ten problem teraz
inizia ad imparare
We must solve this problem now
Czy masz ochotę na drinka dziś wieczorem?
inizia ad imparare
Do you fancy a drink tonight?
Moglibyśmy to sprawdzić
inizia ad imparare
We could check it out
Jeśli bardzo się starasz i podejmujesz wysiłek, możesz osiągnąć wszystko
inizia ad imparare
If you try hard and make an effort, you can achieve anything
Chciałbym, żebyś nie narzekał cały czas
inizia ad imparare
I wish you didn’t complain all the time
Nie chcemy ci przeszkadzać/martwić cię
inizia ad imparare
We don’t want to disturb you
Nie spodziewałem się tak trudnego egzaminu
inizia ad imparare
I didnt expect such a difficult exam
Nie musisz udawać, że dobrze się bawisz
inizia ad imparare
You dont have to pretend you’re having a good time
Nie mam nic przeciwko mieszkaniu blisko lotniska
inizia ad imparare
I don’t mind living near the airport
Obawiam się, że będziemy musieli odwołać jego wykład, ponieważ zapisała się na niego zbyt mała liczba studentów
inizia ad imparare
I’m affraid we’ll have to cancel his lecture because not enough students have signed up for it
Czy możesz mi podać trochę pieprzu, proszę?
inizia ad imparare
Could you pass me some pepper, please?
Nie ciągnij tak mocno
inizia ad imparare
Don’t pull so hard
dobry lepszy Najlepszy
inizia ad imparare
good better the best
zły gorszy najgorszy
inizia ad imparare
bad worse the worst
daleko dalej najdalej
inizia ad imparare
far farther the farthest
Pogoda jest dziś gorsza niż wczoraj
inizia ad imparare
The weather is more worst today than it was yesterday
To było najtrudniejsze pytanie, jakie mi zadali.
inizia ad imparare
That was the most difficult question that they asked me.
Jaka jest najlepsza książka, jaką kiedykolwiek przeczytałeś?
inizia ad imparare
Whats the best book that youve ever read?
Z tobą czuję się szczęśliwszy i mądrzejszy
inizia ad imparare
I feel happier and smarter with you
Film jest nieco dłuższy, ale bardziej interesujący niż ten
inizia ad imparare
The film is a bit longer but more interwsting than that one
Dziś najkrótszy dzień w roku
inizia ad imparare
It’s the shortest day of the year today
księgowy
inizia ad imparare
accountant
urzędnik bankowy
inizia ad imparare
bank clerk
kosmetyczka
inizia ad imparare
beautician
szef kuchni, kucharz
inizia ad imparare
chef
lekarz
inizia ad imparare
doctor
instruktor jazdy
inizia ad imparare
driving instructor
elektryk
inizia ad imparare
electrician
inżynier
inizia ad imparare
engineer
agent nieruchomości
inizia ad imparare
estate agent
projektant mody / wnętrz
inizia ad imparare
fashion/interior designer
strażak, strażak
inizia ad imparare
firefighter, fireman
stewardesa
inizia ad imparare
flight attendant
fryzjer damski
inizia ad imparare
hairdresser
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
kierowca ciężarówki / taksówki
inizia ad imparare
lorry/taxi driver
muzyk
inizia ad imparare
musician
pielęgniarka
inizia ad imparare
nurse
fotograf
inizia ad imparare
photographer
hydraulik
inizia ad imparare
plumber
polityk
inizia ad imparare
politician
listonosz
inizia ad imparare
postman
ksiądz
inizia ad imparare
priest
programista
inizia ad imparare
programmer
recepcjonista/recepcjonistka
inizia ad imparare
receptionist
dziennikarz
inizia ad imparare
journalist
przedstawiciel handlowy / przedstawiciel
inizia ad imparare
sales rep/representative
naukowiec
inizia ad imparare
scientist
ochroniarz
inizia ad imparare
security guard
szewc / szewc
inizia ad imparare
shoemaker/cobbler
żołnierz
inizia ad imparare
soldier
krawiec
inizia ad imparare
tailor
nauczyciel
inizia ad imparare
teacher
przewodnik wycieczki
inizia ad imparare
tour guide
weterynarz/weterynarz
inizia ad imparare
vet/veterinarian
kelner kelnerka
inizia ad imparare
waiter / waitress
kort do tenisa
inizia ad imparare
court
w sądzie
inizia ad imparare
in court
pracować jako
inizia ad imparare
to work as
pracować w
inizia ad imparare
to work at
pracować dla
inizia ad imparare
to work for
pracować w
inizia ad imparare
to work in
pracować nad
inizia ad imparare
to work on
Nad jakim projektem teraz pracujesz?
inizia ad imparare
What project are you working on now?
Przed zawodami angielskimi dodajemy a/an
inizia ad imparare
Before English competitions we add a/an
Moim zdaniem praca przewodnika jest lepsza niż urzędnika bankowego
inizia ad imparare
In my opinion, a tour guide’s job is better than a bank clerk’s
W przyszłości chciałbym zostać projektantem wnętrz lub programistą
inizia ad imparare
In the future, I’d like to be an interior desinger pr a programmer
Jaka jest najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłeś?
inizia ad imparare
What’s the best decision that you’ve ever made?
odkładać/odstawiać
inizia ad imparare
to put sth away
przesunąć w czasie / opóźnić, zniechęcać/odrzucać
inizia ad imparare
to put off
założyć coś na siebie/wlaczac muzyke/nastawic czajnik
inizia ad imparare
to put sth on
gasić
inizia ad imparare
to put out
klasc, polozyc cos
inizia ad imparare
to put sth down
umieścić coś gdzieś
inizia ad imparare
to put sth in/into somewhere
Czy mógłbyś włączyć czajnik?
inizia ad imparare
Could you put the kettle on?
Nie odkładaj decyzji na później
inizia ad imparare
Dont put off making the decision
Czy możesz włożyć masło do lodówki?
inizia ad imparare
Could you put the butter into the fridge?
Rozpoczęty deszcz położył wodę na ognisko
inizia ad imparare
The started torain the water put on the bonfire
W dzisiejszych czasach wiele osób odkłada założenie rodziny
inizia ad imparare
Nowadays, a lot of people put off startung a family
kolejka
inizia ad imparare
queue
Gdzie położyłeś moje kluczyki do samochodu?
inizia ad imparare
Where have you put my car keys?
nabic kogos w butelke
inizia ad imparare
to pull someone’s leg
W końcu przyznał, że tylko ciągnął mnie za nogę
inizia ad imparare
In the end, he admitted he was just pulling my leg
ostrożny
inizia ad imparare
careful
wiedza
inizia ad imparare
knowledge
opis
inizia ad imparare
description
szczęśliwie
inizia ad imparare
luckily
małżeństwo
inizia ad imparare
marriage
zręczny
inizia ad imparare
skillful
niewłaściwy
inizia ad imparare
inappropriate
oczekiwania
inizia ad imparare
expectations

Devi essere accedere per pubblicare un commento.