300 mest använda adjektiv på engelska 126 - 150

4  1    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
hög
om musik, ljud
Stäng av den höga musiken, jag försöker att lära!
inizia ad imparare
loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
otäck
Jimmy är mycket otäck.
inizia ad imparare
nasty
Jimmy is very nasty.
olycklig
Jag har varit olycklig hela mitt liv.
inizia ad imparare
unhappy
I've been unhappy my whole life.
duktig
Din son är riktigt duktig.
inizia ad imparare
clever
You son is really clever.
modest
Var modest och ödmjuk.
inizia ad imparare
modest
Be modest and humble.
bar
Han besegrade en björn med bara händer.
inizia ad imparare
bare
He beat a bear with bare hands.
reserv
Ha alltid reservbatterier till hands.
inizia ad imparare
spare
Always have some spare batteries handy.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"300 mest använda adjektiv på engelska"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.