2. Le forme giuridiche delle societa'.

 0    16 schede    lokka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
spółka akcyjna (SA)
inizia ad imparare
società per azioni (SpA)
spółka komandytowo-akcyjna
inizia ad imparare
societa' in accomandita per azioni (SapA)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)
inizia ad imparare
società a responsabilità limitata (Srl)
spółka komandytowa
inizia ad imparare
società in accomandita semplice (SasO
spółka jawna
inizia ad imparare
società in nome collettivo (Snc)
We Włoszech istnieją firmy jednoosobowe, które należą do jednego właściciela, firmy rodzinne, które należą do rodziny oraz do spółki.
inizia ad imparare
In Italia esistono le aziende individuali, che appartengono ad un solo proprietario, le imprese familiari, che appartengono ad una famiglia e le società.
Decydując się na założenie spółki, przyszli wspólnicy wybierają rodzaj spółki w oparciu o działalność, którą mają prowadzić, wielkość nowej firmy, przyszłe uczestnictwo w zyskach itp.
inizia ad imparare
Quando decidono di fondare un’azienda i futuri soci scelgono il tipo di società in base all’attività da esercitare, alle dimensioni della nuova azienda, alla futura partecipazione agli utili ecc.
Włoski kodeks cywilny przewiduje następujące rodzaje spółek:
inizia ad imparare
Il codice civile italiano prevede le seguenti tipologie di società:
spółki proste
inizia ad imparare
societa' semplici
spółki spółdzielcze
inizia ad imparare
società cooperative
spółdzielnia z "dominującą wzajemnością"
inizia ad imparare
societa' cooperativa a "mutualita' prevalentee"
spółdzielnie zwykłe
inizia ad imparare
societa' cooperative ordinarie
założyć / utworzyć przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
creare un'impresa / costituire una societa' / fondare un'azienda
nieograniczona odpowiedzialność
inizia ad imparare
responsabilità illimitata
mała, rodzinna firma
inizia ad imparare
una piccola societa' a conduzione familiare
spory dotyczące podziału zysków
inizia ad imparare
disaccordi sulla partecipazione agli utili

Devi essere accedere per pubblicare un commento.