13 Nauka i technika

 0    164 schede    miloszwiktorowicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ogłaszać, obwieszczać
inizia ad imparare
announce
antybiotyk
inizia ad imparare
antibiotic
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
przełom, punkt zwrotny
inizia ad imparare
breakthrough
wymyślić coś, stworzyć coś, wpaść na coś
inizia ad imparare
come up with sth
opracować, rozwinąć coś
inizia ad imparare
develop
botanika
inizia ad imparare
botany
prowadzić badania
inizia ad imparare
carry out studies
prowadzać (badania)
inizia ad imparare
conduct (research)
geologia
inizia ad imparare
geology
siedlisko
inizia ad imparare
habitat
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
laboratorium
inizia ad imparare
lab
Biologia morska
inizia ad imparare
marine biology
meteorologia
inizia ad imparare
meteorology
mikrobiologia
inizia ad imparare
microbiology
mikroskop
inizia ad imparare
microscope
penicylina
inizia ad imparare
penicillin
przedstawić/ dostarczyć (dowody)
inizia ad imparare
provide (evidence)
publikować
inizia ad imparare
publish
radioaktywność
inizia ad imparare
radioactivity
telegraf
inizia ad imparare
telegraph
przetestować jakąś teorię
inizia ad imparare
test a theory
próbówka
inizia ad imparare
test tube
ujawnić/ znaleźć (dowody)
inizia ad imparare
uncover (evidence)
niezbadany teren/ obszar
inizia ad imparare
unchartered territory
szczepionka
inizia ad imparare
vaccine
sprzęt/ aparatura
inizia ad imparare
apparatus
przełomowy
inizia ad imparare
groundbreaking
telefon stacjonarny
inizia ad imparare
landline phone
żarówka
inizia ad imparare
light bulb
dokonać odkrycia
inizia ad imparare
make a discovery
maszyna
inizia ad imparare
machine
stopniowo wycofywać/ ograniczać
inizia ad imparare
phase out
narzędzie
inizia ad imparare
tool
załączyć (np plik)
inizia ad imparare
attach
kabel
inizia ad imparare
cable
wyłączać z, odłączać od
inizia ad imparare
disconnect
zewnętrzny
inizia ad imparare
external
plik
inizia ad imparare
file
folder
inizia ad imparare
folder
dysk twardy
inizia ad imparare
hard drive
ekran o wysokiej rozdzielczości
inizia ad imparare
high resolution screen
zainstalować
inizia ad imparare
install
klawiatura
inizia ad imparare
keyboard
model
inizia ad imparare
model
monitor
inizia ad imparare
monitor
drukować
inizia ad imparare
print
procesor
inizia ad imparare
processor
odświeżyć
inizia ad imparare
refresh
wypuścić/ wprowadzić
inizia ad imparare
release
uruchamiać ponownie
inizia ad imparare
restart
router
inizia ad imparare
router
konfigurować
inizia ad imparare
set up
zamknąć
inizia ad imparare
shut down
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
oprogramowanie wykrywające wirusy
inizia ad imparare
virus checker
lista kontaktów
inizia ad imparare
contacts list
pobierać
inizia ad imparare
download
dzwonić do kogoś
inizia ad imparare
give a call
głośnomówiący
inizia ad imparare
hands-free
Zestaw słuchawkowy
inizia ad imparare
headset
wiadomość
inizia ad imparare
message
przesyłanie wiadomości
inizia ad imparare
messaging
telefony
inizia ad imparare
phones
wysyłać, umieszczać coś w internecie
inizia ad imparare
post
zdalnie sterowany
inizia ad imparare
remote
odnowić
inizia ad imparare
renew
dzwonek w telefonie
inizia ad imparare
ringtone
wiadomość tekstowa
inizia ad imparare
text message
wysyłanie SMS-ów
inizia ad imparare
texting
przenosić, kopiować
inizia ad imparare
transfer
Aktualizacja
inizia ad imparare
upgrade
dostęp (do internetu)
inizia ad imparare
access
załącznik
inizia ad imparare
attachment
blog
inizia ad imparare
blog
przeglądać
inizia ad imparare
browse
grupa na czacie
inizia ad imparare
chat group
odłączyć
inizia ad imparare
disconnect
wątek dyskusji
inizia ad imparare
discussion thread
emoji
inizia ad imparare
emoji
bezpłatny dostęp do wi-fi
inizia ad imparare
free wi-fi access
zawieszać się, słabnąć, zanikać (o połączeniu int.)
inizia ad imparare
go down
szybkie łącze/ połączenie
inizia ad imparare
high-speed connection
pozostawać w kontakcie z
inizia ad imparare
keep in touch with
Wylogować się
inizia ad imparare
log off
zalogować się
inizia ad imparare
log on
powiadomienie
inizia ad imparare
notification
zakupy online
inizia ad imparare
online shopping
zamieścić (klip wideo)
inizia ad imparare
post (a video clip)
prośba
inizia ad imparare
request
zalogować się
inizia ad imparare
sign in
zarejestrować się
inizia ad imparare
sign up
konto w mediach społecznościowych
inizia ad imparare
social media account
czas spędzony online
inizia ad imparare
time spent online
trollować
inizia ad imparare
troll
nowa wersja, aktualizacja
inizia ad imparare
update
załadować/ wgrywać (pliki)
inizia ad imparare
upload
klip wideo
inizia ad imparare
video clip
wirtualny znajomy
inizia ad imparare
virtual friend
Wi-Fi (standard sieci bezprzewodowych)
inizia ad imparare
wi-fi
osiągnąć życiowy cel, zrealizować ambicje
inizia ad imparare
achieve an ambition
astronom
inizia ad imparare
astronomer
chemik
inizia ad imparare
chemist
rozwój, powstanie, opracowanie
inizia ad imparare
development
ekspert ds. środowiska
inizia ad imparare
environmental expert
oszacowanie, szacunkowa ocena
inizia ad imparare
estimation
realizować (marzenie)
inizia ad imparare
fulfil (a dream)
zyskać reputację
inizia ad imparare
gain a reputation
znakomity, wybitny
inizia ad imparare
illustrious
laborant
inizia ad imparare
lab assistant
mikrobiolog
inizia ad imparare
microbiologist
telegrafista
inizia ad imparare
operator
opatentować
inizia ad imparare
patent
fizyk
inizia ad imparare
physicist
zyskać uznanie
inizia ad imparare
receive recognition
osiągnąć cel
inizia ad imparare
reach a target
pozostawać na bocznym torze
inizia ad imparare
remain on the shelf
Praca naukowa
inizia ad imparare
scientific work
naukowiec
inizia ad imparare
scientist
osiągnąć sukces, powieść się
inizia ad imparare
succeed
triumfować, zwyciężać
inizia ad imparare
triumph
uzyskać dostęp do informacji
inizia ad imparare
access information
zakaz używania telefonów
inizia ad imparare
ban phones
(być) niewolnikiem urządzenia
inizia ad imparare
(be) slave to a device
przynosić korzyści, sprzyjać (procesowi uczenia się)
inizia ad imparare
bring benefits (to the learning process)
awaria komputera
inizia ad imparare
computer failure
depresja
inizia ad imparare
depression
zasoby/ treści cyfrowe
inizia ad imparare
digital content
jednorazowy
inizia ad imparare
disposable
rozproszenie uwagi
inizia ad imparare
distraction
pozbyć się, przestać używać, wyeliminować
inizia ad imparare
do away with
dać się ponieść
inizia ad imparare
get carried away
przyklejony do telefonu
inizia ad imparare
glued to a phone
włamać się do systemu
inizia ad imparare
hack into a system
twardy, nieugięty
inizia ad imparare
hardline
niebezpieczny
inizia ad imparare
hazardous
walory zdrowotne
inizia ad imparare
health benefits
nieustanna potrzeba
inizia ad imparare
incessant need
nienasycony popyt
inizia ad imparare
insatiable demand
połączone
inizia ad imparare
interconnected
uzależniony od Internetu
inizia ad imparare
internet addict
izolacja
inizia ad imparare
isolation
wysypisko śmieci
inizia ad imparare
landfill
umieszczać nieprzyjemne komentarze
inizia ad imparare
leave nasty comments
samotność
inizia ad imparare
loneliness
poszukaj informacji online
inizia ad imparare
look for information online
wyszukiwać informacje
inizia ad imparare
look up information
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
bezsensowność
inizia ad imparare
meaninglessness
żle/ niewłaściwie używać
inizia ad imparare
misuse
nienadający się do recyklingu
inizia ad imparare
non-recyclable
przestarzałe urządzenie
inizia ad imparare
obsolete device
dowodzić czegoś przeciwnego
inizia ad imparare
prove the opposite
kupować produkty online
inizia ad imparare
purchase products online
dobrze wykorzystać
inizia ad imparare
put to good use
polegać na
inizia ad imparare
rely on
ponownie używać
inizia ad imparare
reuse
uratować, ocalić
inizia ad imparare
salvage
siedzący
inizia ad imparare
sedentary
toksyczny
inizia ad imparare
toxic
bezprecedensowy popyt
inizia ad imparare
unprecedented demand
błędne koło
inizia ad imparare
vicious circle
odpady
inizia ad imparare
waste

Devi essere accedere per pubblicare un commento.