12 Tracks Polska

 0    44 schede    miroslawskrzeczynski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
If only I had more time for dancing.
inizia ad imparare
Gdybym tylko miał więcej czasu na taniec.
If only I hadn't eaten all the cake by myself. I felt sick at night.
inizia ad imparare
Gdybym tylko nie zjadła sama całego tortu. Źle się czułam całą noc.
If only we hadn't gone to Turkey. Everyone was filltring with us there.
inizia ad imparare
Gdybyśmy tylko nie pojechali do Turcji. Tam wszyscy się z nami wypełniali.
I wish I had fashionable clothes.
inizia ad imparare
Gdybym tylko miała modne ubrania.
If only my car was faster.
inizia ad imparare
Gdyby tylko mój samochód był szybszy.
He wishes he was taller.
inizia ad imparare
Chciałby być wyższy.
If only I hadn't got drunk and hadn't kissed Kate.
inizia ad imparare
Gdybym tylko się nie upił i nie pocałował Kate.
I wish you would stop chatting. I have got a headache.
inizia ad imparare
Chciałbym, żebyś przestał rozmawiać. Boli mnie głowa.
If only Samantha would wash her hair more often.
inizia ad imparare
Gdyby tylko Samanta częściej myła włosy.
If only John wouldn't drive so fast.
inizia ad imparare
Gdyby tylko John nie jechał tak szybko.
If only they hadn't run over a kangaroo.
inizia ad imparare
Gdyby tylko nie przejechali kangura.
If only the kangaroo hadn't hoped away with their money.
inizia ad imparare
Gdyby tylko kangur nie uciekł z ich pieniędzmi.
He wishes he had free time.
inizia ad imparare
On żałuje, że nie ma wolnego czasu.
He wishes he didn't have to clean his suit every week.
inizia ad imparare
Żałuje, że musi co tydzień czyścić garnitur.
He wishes he didn't have to deal with the police.
inizia ad imparare
Żałuje, że nie musi mieć do czynienia z policją.
If only he could afford a locksmith.
inizia ad imparare
Gdyby tylko mógł sobie pozwolić na ślusarza.
He wishes he had known he was going to be in films or comic books.
inizia ad imparare
Żałuje, że nie wiedział, że będzie występował w filmach lub komiksach.
He wishes he had more money.
inizia ad imparare
Żałuje, że nie ma więcej pieniędzy.
I wish I hadn’t drunk all her blood.
inizia ad imparare
Żałuję, że nie wypiłem całej jej krwi.
If only the aliens wouldn’t be so noisy.
inizia ad imparare
Gdyby tylko kosmici nie byli tak hałaśliwi.
If only Hermiona hadn’t stolen my magic wand.
inizia ad imparare
Gdyby tylko Hermiona nie ukradła mojej magicznej różdżki.
I wish the wolf hadn’t eaten my grandmother
inizia ad imparare
Żałuję, że wilk nie zjadł mojej babci
I wish I was a rich man with many children
inizia ad imparare
Chciałbym być bogatym człowiekiem z wieloma dziećmi
If only Watson would help me more with these crimes.
inizia ad imparare
Gdyby tylko Watson pomógł mi bardziej w tych zbrodniach.
I wish my job wasn’t so dangerous and secret.
inizia ad imparare
Chciałbym, żeby moja praca nie była tak niebezpieczna i tajna.
I wish we were together with my lovely wife.
inizia ad imparare
Chciałbym, żebyśmy byli razem z moją kochaną żoną.
scrubbing
inizia ad imparare
szorowanie
file
inizia ad imparare
teczka (tekturowa na dokumenty)
wannabes
inizia ad imparare
spragnieni
who fights crime
inizia ad imparare
kto walczy z przestępczością?
sportswear
inizia ad imparare
odzież sportowa
lightweight leotards
inizia ad imparare
lekkie trykoty
leotards
inizia ad imparare
trykoty
fly off
inizia ad imparare
odlecieć
locksmith
inizia ad imparare
ślusarz
either
inizia ad imparare
albo/ też nie
cardboard
inizia ad imparare
karton
so-called
inizia ad imparare
tak zwane
barely
inizia ad imparare
ledwo
lampposts
inizia ad imparare
latarnie
mundane
inizia ad imparare
przyziemny, prozaiczny
animalistic
inizia ad imparare
zwierzęcy
swingaround
inizia ad imparare
huśtawka
rooftop
inizia ad imparare
na dachu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.