12 LEKCJA BEATA PAWLIKOWSKA "COŚ O SOBIE"

 0    42 schede    wojciechzegartowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Powiedz mi coś o sobie
inizia ad imparare
Tell me something about yourself
Co chcesz wiedzieć?
inizia ad imparare
What do you want to know?
Cokolwiek
inizia ad imparare
Anything
Gdzie pracujesz?
inizia ad imparare
Where do you work?
Pracuję w marketingu
inizia ad imparare
I work in marketing
Mieszkam w Krakowie
inizia ad imparare
I live in Cracow
Co robiłeś wcześniej?
inizia ad imparare
What did you do before?
Byłem dziennikarzem
inizia ad imparare
I was a journalist
Gdzie mieszkałeś?
inizia ad imparare
Where did you live?
Mieszkałem w Gdańsku
inizia ad imparare
I lived in Gdansk
Pracowałeś?
inizia ad imparare
Did you work?
Pracowałeś w gazecie?
inizia ad imparare
Did you work in a newspaper?
Pracowałem
inizia ad imparare
I worked
Pracowałem w telewizji
inizia ad imparare
I worked in television
Co robiłeś?
inizia ad imparare
What did you do?
Robiłem wywiady
inizia ad imparare
I did interviews
Jakie wywiady?
inizia ad imparare
What interviews?
Wywiady ze sławnymi ludźmi
inizia ad imparare
Interviews with famous people
Rozmawiałem z prezydentem
inizia ad imparare
I talked to the president
Rozmawiałem z aktorami
inizia ad imparare
I talked to the actors
Rozmawiałem z nauczycielami
inizia ad imparare
I talked to the teachers
Rozmawiałem z piosenkarką
inizia ad imparare
I talked to the singer
Czy lubiłeś...?
inizia ad imparare
Did you like...?
Czy lubiłeś to robić?
inizia ad imparare
Did you like doing it?
Tak
inizia ad imparare
Yes, I did
Lubiłem to robić
inizia ad imparare
I liked doing it
To była dobra praca
inizia ad imparare
It was a good job
Lubiłem...
inizia ad imparare
I liked...
Lubiłem rozmawiać z ludźmi
inizia ad imparare
I liked talking to people
Lubiłem zadawać pytania
inizia ad imparare
I liked asking questions
Lubiłem moją pracę
inizia ad imparare
I liked my job
Lubiłem moje miasto
inizia ad imparare
I liked my city
Lubiłem moich przyjaciół
inizia ad imparare
I liked my friends
A teraz?
inizia ad imparare
And now?
Co myślisz o swoim życiu?
inizia ad imparare
What do you think about your life?
Lubię moje życie
inizia ad imparare
I like my life
Mam nową pracę
inizia ad imparare
I have a new job
Mam nowych przyjaciół
inizia ad imparare
I have new friends
Mieszkam w nowym mieście
inizia ad imparare
I live in a new city
Jest dobrze
inizia ad imparare
It's good
taka sytułacja
inizia ad imparare
such a situation
tak to wszystko wygląda
inizia ad imparare
that's how it looks

Devi essere accedere per pubblicare un commento.