1.3.6. Pozostałe składniki komórki. Połączenia między komórkami.

 0    58 schede    Silbena
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Pochodzenie wakuol.
inizia ad imparare
ER/aparat Golgiego
Występowanie wakuol.
inizia ad imparare
komórki grzybów/roślin/niektórych protistów
Rodzaje wakuol.
inizia ad imparare
pokarmowe/tętniące/centralne/małe u roślin/przeprowadzające hydrolizę enzymatyczną
Wakuola otaczająca substancję pochłoniętą.
inizia ad imparare
pokarmowa
Wakuola wypompowująca wodę z komórki u organizmów jednokomórkowej.
inizia ad imparare
tętniąca
Wakuola powstająca z połączenia mniejszych.
inizia ad imparare
centralna
Wakuola składująca jony nieorganiczne.
inizia ad imparare
centralna
Wakuola umożliwiająca wzrost komórki roślinnej bez potrzeby produkcji cytozolu.
inizia ad imparare
centralna
Rodzaje komórek, w których występują wakuole przeprowadzajce hydrolizę enzymatyczną- odpowiedniki lizosomów.
inizia ad imparare
roślinna/grzybowa
Związki o specjalnych zastosowaniach występujące w wakuolach.
inizia ad imparare
glikozydy/alkaloidy/taniny
Należą do nich flawonoidy.
inizia ad imparare
glikozydy
Rola flawonoidów.
inizia ad imparare
barwniki/przeciwutleniacze/insektycydy/fungicydy
Kolor flawonów, flawonoli i flawanonów.
inizia ad imparare
żółty
Kolory antocyjanów.
od jakiego do jakiego
inizia ad imparare
od czerwieni do fioletu
Zależy od niego barwa antocyjanów.
inizia ad imparare
pH soku komórkowego
Naturalnie występujące zasadowe związki organiczne, głównie pochodzenia roślinnego, zawierające azot.
inizia ad imparare
alkaloidy
Nadają roślinom cierpki, nieprzyjemny smak, powodują denaturację białek; naturalne antyseptyki.
3 synonimy
inizia ad imparare
taniny/garbniki roślinne/naturalne
Rodzaje kryształów w wakuolach.
inizia ad imparare
pojedyncze/rafida/druzy
Substancja, z której głównie składają się kryształy w wakuolach.
inizia ad imparare
szczawian wapnia
Pęczki kryształów w wakuolach.
inizia ad imparare
rafida
skomplikowane zespoły krystaliczne w wakuolach.
inizia ad imparare
druzy
Funkcje ściany komórkowej.
inizia ad imparare
nadawanie kształtu/ochrona/transport wody/usztywnianie
Substancje występujące pomiędzy włóknami celulozy.
inizia ad imparare
pektyny/hemicelulozy/woda
Organizacja ściany komórkowej.
od najmniejszej do największej jednostki
inizia ad imparare
glukoza/celuloza/fibryle elementarne/mikrofibryle/makrofibryle/ściana komórkowa
Ilość mikrofibryli w makrofibrylu.
inizia ad imparare
200-300
Zawartość celulozy w suchej masie ściany komórkowej pierwotnej.
inizia ad imparare
20-35%
Zawartość celulozy w suchej masie ściany komórkowej wtórnej.
inizia ad imparare
60-90%
Ściana komórkowa o cienkich, nieregularnie rozmieszczonych włóknach.
inizia ad imparare
pierwotna
Znajduje się pomiędzy ścianami pierwotnymi.
inizia ad imparare
blaszka środkowa
Budują blaszkę środkową.
inizia ad imparare
pektyny
Ściana komórkowa o grubych, regularnie poukładanych włóknach.
inizia ad imparare
wtórna
Ściana komórkowa o mocnej, wytrzymałej macierzy.
inizia ad imparare
wtórna
Często kilkuwarstwowa ściana komórkowa.
inizia ad imparare
wtórna
Odkładanie się substancji w szkielecie celulozowym pierwotnej ściany komórkowej roślin.
synonimy
inizia ad imparare
inkrustacja/wysycenie
Odkładanie się związków na powierzchni ściany komórkowej pierwotnej.
synonimy
inizia ad imparare
adkrustacja/powlekanie/apozycja
Skutki dojrzewania ściany komórkowej pierwotnej.
inizia ad imparare
sekrecja/wytworzenie ściany komórkowej wtórnej
Wydzielanie substancji przez komórki.
inizia ad imparare
sekrecja
Substancje inkrustujące ścianę komórkową.
5 przykładów
inizia ad imparare
lignina/garbniki/żywica/olejki eteryczne/krzemionka
Składnik drewna powodujący twardnienie ściany komórkowej.
2 synonimy
inizia ad imparare
lignina/drzewnik
Wzmacniający, zwiększający odporność na atak patogenów i roślinożerców składnik ściany komórkowej skrzypów i niektórych traw.
inizia ad imparare
krzemionka (SiO2)
Skład kutykuli.
inizia ad imparare
kutyna lub kutan/woski
Chroni epidermę przed drobnoustrojami i nadmiernym parowaniem wody.
inizia ad imparare
kutykula
Składnik korka chroniący przed utratą wody, uszkodzeniami, przegrzaniem.
inizia ad imparare
suberyna
Substancje adkrustujące ścianę komórkową.
2 typy + 2 przykłady każdy
inizia ad imparare
tłuszczowe(kutykula/suberyna)/polisacharydy(śluzy/gumy)
Lepki, galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
inizia ad imparare
śluz roślinny
Lepkie, zestalające się na powietrzu substancje wytwarzane przez rośliny wyższe, glony i bakterie.
inizia ad imparare
gumy naturalne
Rodzaje zmian wtórnych w ścianie komórkowej.
inizia ad imparare
inkrustacja/adkrustacja
Błona wakuoli u roślin i niektórych grzybów.
inizia ad imparare
tonoplast
Wodny roztwór wypełniający wakuolę roślin.
inizia ad imparare
sok komórkowy
Cienka warstwa bogata w lepki materiał pozakomórkowy, leżąca pomiędzy ścianami pierwotnymi.
inizia ad imparare
blaszka środkowa
Substancje najczęściej wchodzące w skład blaszki środkowej.
inizia ad imparare
pektyny
Cienkie pasmo cytozolu łączące siateczki śródplazmatyczne 2 komórek roślinnych.
inizia ad imparare
plasmodesma
Ich transport umożliwia plasmodesma.
inizia ad imparare
woda/niektóre białka/małe cząstki/kwasy nukleinowe
Typy połączeń międzykomórkowych w komórce zwierzęcej.
inizia ad imparare
zamykające/desmosom/szczelinowe
Połączenie międzykomórkowe zapobiegające wydostawaniu się płynównpoprzez przestrzenie między komórkami.
inizia ad imparare
zamykające
Połączenie międzykomórkowe funkcjonujące jako zatrzask spinający komórki.
2 synonimy
inizia ad imparare
desmosom/plamka przylegania
Połączenie międzykomórkowe umożliwiające przepływ substancji między komórkami zwierzęcymi.
3 synonimy
inizia ad imparare
szczelinowe/komunikacyjne/neksus
Kotwiczą desmosomy w cytoplazmie.
nazwa i materiał
inizia ad imparare
keratynowe filamenty pośrednie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.