1 long and healthy life

 0    59 schede    ewelinakowalska87
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
żółw, żółw
inizia ad imparare
tortoise, turtle
między, wśród, pomiędzy
inizia ad imparare
among
rekordowy
inizia ad imparare
record-breaking
rozpiętość, zakres
inizia ad imparare
span
poza, ponad
inizia ad imparare
beyond
Wysokie ciśnienie krwi
inizia ad imparare
High blood pressure
choroba, schorzenie
inizia ad imparare
disease
społeczność
inizia ad imparare
community
mieszkaniec
inizia ad imparare
inhabitant
Co najmniej
inizia ad imparare
At least
stulatek
inizia ad imparare
centenarian
dziewięćdziesięciolatek
inizia ad imparare
nonagenarian
śledztwo, dochodzenie, badanie
inizia ad imparare
investigation
geny
inizia ad imparare
genes
opieka / ochrona
inizia ad imparare
protection
przeciwko
inizia ad imparare
against
cukrzyca
inizia ad imparare
diabetes
długowieczność
inizia ad imparare
longevity
spowodowany
inizia ad imparare
due to
genetyka
inizia ad imparare
genetics
angażować
inizia ad imparare
involve
zaangażowany, zawiły
inizia ad imparare
involved
wywnioskować
inizia ad imparare
conclude
warunek, stan, kondycja
inizia ad imparare
condition
starszy
inizia ad imparare
elderly
czynnik
inizia ad imparare
factor
drzewo genealogiczne
inizia ad imparare
family tree
zdrowy
inizia ad imparare
healthy
mieszkaniec
inizia ad imparare
inhabitant
tryb życia
inizia ad imparare
lifestyle
badania, sondaż
inizia ad imparare
research
dałam mu
inizia ad imparare
i gave him
Nigdy mu nie odpowiedziałam
inizia ad imparare
I have never answered him
współczuć, żałować
inizia ad imparare
pity
wytrwały, uparty, nieustępliwy
inizia ad imparare
persistent
korzyść, zaleta
inizia ad imparare
advantage
wada, minus
inizia ad imparare
disadvantage
możemy potrzebować
inizia ad imparare
we May need
zależny od
inizia ad imparare
dependent on
żywotność, długość życia
inizia ad imparare
lifespan
ćwiczyć na siłowni
inizia ad imparare
to work out (at the gym)
ćwiczenie
inizia ad imparare
exercise
średnia długość życia
inizia ad imparare
life expectancy
Opisuje ludzi
inizia ad imparare
It describes people
rozpraszać
inizia ad imparare
distract
Być w stanie
inizia ad imparare
Be able to
nie byłbym w stanie uczyć się w swoim łóżku
inizia ad imparare
i wouldn't be able to study in my bed
otoczenie, okolica
inizia ad imparare
surroundings
czystość, porządek
inizia ad imparare
tidiness
podwórko
inizia ad imparare
sandlot
musiał się z nimi uczyć
inizia ad imparare
he had to learn with them
rozwiązywać problem/pogodzić się z czymś
inizia ad imparare
get over something
pogodziłam sie z faktem, że już nie jesteśmy razem
inizia ad imparare
i got over the fact that we are not togheter anymore
wytrwały
inizia ad imparare
persistent
fiszka
inizia ad imparare
flashcard
w domu
inizia ad imparare
At home
istotny
inizia ad imparare
essential
wypoczęty, wyspany
inizia ad imparare
well-rested
sprawdzać
inizia ad imparare
check

Devi essere accedere per pubblicare un commento.