0_BR-int - audio 09, 10, 11, 12

 0    31 schede    ewakolakowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odpady
inizia ad imparare
waste
środowiskowo
inizia ad imparare
environmentaly
instalować
inizia ad imparare
put in
spotkanie trwało trzy godziny
inizia ad imparare
the meeting lasted three hours
wynik, rezultat
inizia ad imparare
findings
odkrycie, znalezisko
inizia ad imparare
finding
pozdrawiam (na kńcu listu, e-maila; nioficjalnie)
inizia ad imparare
all the best
bardzo lubić
inizia ad imparare
be fond of
przypadać za czymś, mieć bzika na punkcie
inizia ad imparare
be crazy about
poznać, dowiedzieć się
inizia ad imparare
get to know
wiedzieć
Nie wiem.
inizia ad imparare
know
I don't know.
zobaczyc
Zobaczysz Wrocław
inizia ad imparare
get to see
see - widzieć
You get to see Wrocław
lubić coś, przepadać za czymś
k
inizia ad imparare
keen on
Czy mogę Cię podwieźć?
inizia ad imparare
Can I give you a lift?
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
inizia ad imparare
desk
His desk is always full of documents.
podkreślenie (_)
inizia ad imparare
underscore
posłuchaj ×2
inizia ad imparare
listen, look
Spójrz.
inizia ad imparare
Have a look.
myślnik
inizia ad imparare
dash
uporządkować coś
Najpierw muszę uporządkować kilka spraw
inizia ad imparare
sort out
I must sort out some things first
kilka razy x2
inizia ad imparare
several times, a number of times
duże ilości energii
inizia ad imparare
large amounts of energy
Poza tym
inizia ad imparare
besides this
odnowiony, zmodernizowany
inizia ad imparare
refurbished
żywność ekologiczna
inizia ad imparare
organic food
To jest zabawa, radość
inizia ad imparare
It's fun
sprawa do załatwienia
inizia ad imparare
thing
sprawa będąca przedmiotem dyskusji; problem
inizia ad imparare
issue
środki finansowe
inizia ad imparare
resources
funkcja/ cecha nienaruszająca równowagi ekologicznej
inizia ad imparare
sustainable feature
przyjęcie z oakzji wypuszczenia nowego produktu na rynek
inizia ad imparare
launch party

Devi essere accedere per pubblicare un commento.