zebra w sluzbie

 0    10 schede    guest1717616
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy podobalo Ci się spotkanie?
inizia ad imparare
Did you enjoy the meeting?
Dobra robota na przybycie
inizia ad imparare
Well done for coming
Miło było mieć cię dzisiaj z nami.
inizia ad imparare
İt was nice to have you with us tonight.
Czy byłeś wcześniej w Sali Królestwa?
inizia ad imparare
Have you been to the Kingdom Hall before?
Czy musiałeś przejść długą drogę, aby się tu dostać?
inizia ad imparare
Did you have to come a long way to get here?
Chcielibyśmy podzielic sie z toba bardzo interesującą stronę internetową.
inizia ad imparare
We would like to share a very interesting website with you.
Na tej stronie znajdziesz interesujące artykuły oparte na Biblii na temat życia rodzinnego, szczęścia w twoim języku
inizia ad imparare
On this website you can find interesting articles based on the Bible about family life, happiness in your language
Czy korzystałeś już ze strony jw. org?
inizia ad imparare
Have you used the website jw. org before?
Podobała mi się nasza dyskusja.
inizia ad imparare
I enjoyed our discussion.
czy jest jakis sposób jak mogę się z tobą skontaktować?
inizia ad imparare
is there any way I can contact you?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.