VOCAB KISS

 0    180 schede    anoolcia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
vaccine
inizia ad imparare
szczepionka
vaccination rates
inizia ad imparare
wskaźnik szczepień
immunize/ vaccinate
inizia ad imparare
szczepić
outbreaks of disease
inizia ad imparare
epidemia
measles
inizia ad imparare
odra
mild or serious side effects
inizia ad imparare
lekkie albo poważne skutki uboczne
a (scientific) consensus on sth
inizia ad imparare
powszechna zgoda w jakiejś sprawie
inaction
inizia ad imparare
bezczynność
state governor
inizia ad imparare
gubernator stanowy
missile
inizia ad imparare
pocisk
convoy
inizia ad imparare
konwój
barrel bomb
inizia ad imparare
bomba beczkowa
Eastern Partnership
inizia ad imparare
Partnerstwo Wschodnie
Birch
inizia ad imparare
brzoza
air strike
inizia ad imparare
atak powietrzny
to step down
inizia ad imparare
ustąpić
footage
inizia ad imparare
relacja z miejsca zdarzenia
minister of foreign affairs
inizia ad imparare
minister spraw zagranicznych
to trigger sth
inizia ad imparare
wywoływać coś
joint
inizia ad imparare
staw (anatomia)
stiffness
inizia ad imparare
sztywność (np. stawów)
to unravel a mystery
inizia ad imparare
rozwiązać zagadkę
joint pain
inizia ad imparare
ból stawu
to break out
inizia ad imparare
wybuchnąć (o wojnie, epidemii)
processed food
inizia ad imparare
przetworzone jedzenie
rancid butter
inizia ad imparare
zjełczałe masło
heavy rain
inizia ad imparare
ulewa
highly recommended
inizia ad imparare
bardzo polecane
thunderous applause
inizia ad imparare
gromkie brawa
harsh criticism
inizia ad imparare
ostra krytyka
deep hatred
inizia ad imparare
głęboka nienawiść
to take pride in sth
inizia ad imparare
być z czegoś dumnym
all
ulubieniec wszechczasów
inizia ad imparare
time favourite
face accusations
inizia ad imparare
stawić czoło oskarżeniom
contradictory evidence
inizia ad imparare
sprzeczne dowody
to have second thoughts
inizia ad imparare
mieć wątpliwości
arrive at decision
inizia ad imparare
podjąć decyzję
to have strong opinions
inizia ad imparare
mieć zdecydowane zdanie o
distinctive aroma
inizia ad imparare
charakterystyczny zapach
essential oil
inizia ad imparare
olejek eteryczny
parlamentary system
inizia ad imparare
system parlamentarny
presidential system
inizia ad imparare
system prezydencki
referendum
inizia ad imparare
referendum
unstamped
inizia ad imparare
nieostemplowany
ballot
inizia ad imparare
głosowanie, karta do głosowania
polling station
inizia ad imparare
lokal wyborczy
Minister of National Defence
inizia ad imparare
Minister Obrony Narodowej
European Council
inizia ad imparare
Rada Europejska
state of emergency
inizia ad imparare
stan wyjątkowy
National Health Fund
inizia ad imparare
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wet Monday/Easter Monday
inizia ad imparare
Lany poniedziałek
to fast
inizia ad imparare
pościć
to stay in power
inizia ad imparare
pozostać u władzy
to vow
inizia ad imparare
przysięgać, ślubować
Institute of National Remembrance
inizia ad imparare
Instytut Pamięci Narodowej
Enchanting
inizia ad imparare
czarujący, uroczy
to stake out
inizia ad imparare
obserwować, śledzić
industrial fair targ przemysłowy
inizia ad imparare
Przemysłowy targ targowy przemysłowy
run-off
inizia ad imparare
druga tura wyborów
state visit
inizia ad imparare
oficjalna wizyta państwowa
borrower
inizia ad imparare
kredytobiorca
exit polls
inizia ad imparare
sondaż wśród opuszczających punkt wyborczy
famine
inizia ad imparare
głód
a smuggler
inizia ad imparare
przemytnik
allegedly
inizia ad imparare
ponoć, rzekomo
a tenement house
inizia ad imparare
kamienica
a pickle
inizia ad imparare
ogórek kiszony
wall unit
inizia ad imparare
meblościanka
Polish People's Republic
inizia ad imparare
PRL
literal translation
inizia ad imparare
dosłowne tłumaczenie
to breach the law
inizia ad imparare
naruszać prawo
to detain
inizia ad imparare
zatrzymywać kogoś, trzymać w areszcie
espionage
inizia ad imparare
szpiegostwo
investment project
inizia ad imparare
projekt inwestycyjny
to reinforce innovation
inizia ad imparare
zwiększać innowacyjność
a chancellor
inizia ad imparare
kanclerz
an automation
inizia ad imparare
automatyzacja
digitisation
inizia ad imparare
cyfryzacja
extreme right wing
inizia ad imparare
skrajna prawica
a survey/ an opinion pole
inizia ad imparare
sondaż
a missile defence
inizia ad imparare
tarcza antyrakietowa
to breach the law
inizia ad imparare
naruszyć prawo
a pilgrimage
inizia ad imparare
pielgrzymka
far-right leader
inizia ad imparare
lider skrajnej prawicy
peculiar
inizia ad imparare
swoisty, osobliwy, kuriozalny
perk
inizia ad imparare
atut, korzyść, zaleta
financial allowance
inizia ad imparare
zasiłek, świadczenia
Secretary General of the United Nations
inizia ad imparare
Sekretarz generalny ONZ
Rebels
inizia ad imparare
rebelianci
Starvation
inizia ad imparare
głód
Deputy Prime Minister of Republic of Poland
inizia ad imparare
Wiceprezes rady ministrów
Ministry of Science and Higher Education
inizia ad imparare
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
World Book Day
inizia ad imparare
Światowy Dzień Książki
Speedway
inizia ad imparare
żużel (sport)
Gravel
inizia ad imparare
żużel (nawierzchnia)
Late
inizia ad imparare
świętej pamięci
Blasphemy
inizia ad imparare
bluźnierstwo
The Warsaw Stock Exchange
inizia ad imparare
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Rival
inizia ad imparare
rywal
Selfharm
inizia ad imparare
samookaleczenie
Water pipe
inizia ad imparare
wodociąg
Ally
inizia ad imparare
sojusznik
Commodity
inizia ad imparare
towar, artykuł, dobro
To harass sb
inizia ad imparare
nękać, dręczyć, szykanować
Ministry of the Interior and Administration
inizia ad imparare
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
To run for presidency
inizia ad imparare
ubiegać się o prezydenturę
A clerck/an official
inizia ad imparare
urzędnik
Give sb a boost
inizia ad imparare
dodać komuś skrzydeł, sił
Representative sample
inizia ad imparare
reprezentacyjna próba statystyczna
stake
inizia ad imparare
stawka
the stakes are high
inizia ad imparare
gra toczy się o dużą stawkę
stake holders
inizia ad imparare
ekonomia udziałowcy/osoby rozdające karty
Alevel
inizia ad imparare
matura
to appoint/designate
inizia ad imparare
mianować
youthful
inizia ad imparare
młodociany
raid
inizia ad imparare
najazd, atak, bombardowanie
to bay for blood
inizia ad imparare
być żądnym krwi
European Coal and Steel Community
inizia ad imparare
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
petrol fields
inizia ad imparare
złoża ropy
BA thesis
inizia ad imparare
praca licencjacka
thesis defence
inizia ad imparare
obrona pracy
remorse
inizia ad imparare
wyrzuty sumienia
Amber Road
inizia ad imparare
Bursztynowy Szlak
Silk Road
inizia ad imparare
Jedwabny Szlak
Stroke
inizia ad imparare
udar
National Court Register
inizia ad imparare
Krajowy Rejestr Sądowy
shadow hunters
inizia ad imparare
"łowcy cieni"
to shed a tear
inizia ad imparare
uronić łzę
ransom
inizia ad imparare
okup
malware
inizia ad imparare
złośliwe oprogramowanie
March of Freedom
inizia ad imparare
marsz wolności
acute diarrhoea
inizia ad imparare
ostra biegunka
reportedly
inizia ad imparare
rzekomo
a scandalous/outrageous statement
inizia ad imparare
skandaliczna wypowiedź
the judiciary
inizia ad imparare
władza sądownicza
the legislative
inizia ad imparare
władza wykonawcza
inflict damage
inizia ad imparare
czynić znaczne szkody
the Minister of Justice
inizia ad imparare
Minister Sprawiedliwości
attorney general
inizia ad imparare
prokurator generalny
forensic doctor
inizia ad imparare
medyk sądowy
human trafficking
inizia ad imparare
handel ludźmi
a fallout
inizia ad imparare
rezultat/skutek, opad radioaktywny/ promieniotwórczy
ransomware
inizia ad imparare
rodzaj złośliwego oprogramowania
bitcoin virtual currency
inizia ad imparare
wirtualna waluta
harp
inizia ad imparare
harfa
philharmonic hall
inizia ad imparare
filharmonia
crack cocaine
inizia ad imparare
crack/ forma kokainy przeznaczona do palenia
EU Court of Justice
inizia ad imparare
Trybunał Sprawiedliwości UE
chopper/helicopter
inizia ad imparare
śmigłowiec
knock down
inizia ad imparare
zburzyć
to vanish
inizia ad imparare
znikać
a no-go area
inizia ad imparare
teran odradzany, niebezpieczny
to loot (shops)
inizia ad imparare
grabić
mass production
inizia ad imparare
produkcja masowa
factory farming
inizia ad imparare
hodowla masowa
ethics
inizia ad imparare
etyka
rearing
inizia ad imparare
zwierzyna łowna
food chain
inizia ad imparare
łańcuch pokarmowy
people with disabilities
inizia ad imparare
osoby z niepełnosprawnościami
blind/the blind
inizia ad imparare
niewidomy/niewidomi
visually-impaired
inizia ad imparare
osoby z wadami wzroku
audio description
inizia ad imparare
audiodeskrypcja
deaf
inizia ad imparare
głusi
hard of hearing
inizia ad imparare
niedosłyszący
sign language
inizia ad imparare
język migowy
subtitles for deaf (SDH)
inizia ad imparare
napisy dla niesłyszących
greenhouse gases
inizia ad imparare
gazy cieplarniane
carbon emission
inizia ad imparare
emisja dwutlenku węgla
methan
inizia ad imparare
metan
dairy products
inizia ad imparare
produkty mleczne, nabiał
high level of radiation
inizia ad imparare
wysoki poziom napromieniowania
bminor
inizia ad imparare
bmoll
peace talks
inizia ad imparare
rozmowy pokojowe
dairy
inizia ad imparare
nabiał
Warsaw Book Fair
inizia ad imparare
Warszawskie Targi Książki
Concession
inizia ad imparare
pozwolenie/ustępstwo
Predcessor
inizia ad imparare
poprzednik
long-stalled negotiations
inizia ad imparare
przeciągające się negocjacje
Merger
inizia ad imparare
fuzja
Copernicus Science Centre
inizia ad imparare
Centrum Nauki Kopernika

Devi essere accedere per pubblicare un commento.