Test angielski 1-3 Unit

 0    154 schede    guest2589697
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
towarzyski
inizia ad imparare
sociable
schludny
inizia ad imparare
tidy
antyspołeczny, nietowarzyski
inizia ad imparare
antisocial
godny zaufania, niezawodny
inizia ad imparare
reliable
twórczy
inizia ad imparare
creative
żądny przygód, śmiały, odważny
inizia ad imparare
adventurous
towarzyski, otwarty
inizia ad imparare
people person
maniak komputerowy, nerd
inizia ad imparare
computer geek
być zamkniętym w sobie, trzymać się z dala od innych
inizia ad imparare
keep yourself to yourself
dowcipny
inizia ad imparare
witty
twardo stąpający po ziemi, praktyczny, przyziemny
inizia ad imparare
down-to-earth
zabawny, śmieszek
inizia ad imparare
good laugh
spontaniczny
inizia ad imparare
spontaneous
ranny ptaszek (osoba lubiąca wcześnie wstawać)
inizia ad imparare
morning person
ostrożny
inizia ad imparare
cautious
ekscentryczny, dziwny
inizia ad imparare
eccentric
elastyczny, dostosowujący sie, otwarty na zmiany
inizia ad imparare
flexible
prawdziwy, autentyczny
inizia ad imparare
genuine
nieprzyjemny, złośliwy,średni, skąpy, małostkowy,
inizia ad imparare
mean
humorzasty
inizia ad imparare
moody
naiwny
inizia ad imparare
naive
współczujący
inizia ad imparare
sympathetic
godny zaufania
inizia ad imparare
trustworthy
otwarty, towarzyski
inizia ad imparare
outgoing
pardzo podekscytowany
inizia ad imparare
thrilled
osłupiały, skamieniały ze strachu
inizia ad imparare
petrified
zażenowany, zawstydzony
inizia ad imparare
embarrassed
sfrustrowany
inizia ad imparare
frustrated
niezręczny, kłopotliwy, niewygodny
inizia ad imparare
awkward
zawiedziony, rozczarowany
inizia ad imparare
disappointed
zaniepokojony, niespokojny
inizia ad imparare
anxious
zmartwiony
inizia ad imparare
worried
zdenerwowany
inizia ad imparare
nervous
rozbawiony
inizia ad imparare
amused
ingerencja, mieszanie się, zakłócanie
inizia ad imparare
interference
wkład, udział
inizia ad imparare
contribution
docenienie, uznanie
inizia ad imparare
appreciation
być bardzo zadowalonym, być w siódmym niebie
inizia ad imparare
over the moon
przyprawiac o mdlosci, obrzydza mnie
inizia ad imparare
made my stomach turn
zanieszyszczenie
inizia ad imparare
pollution
choroba
inizia ad imparare
disease
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
głód
inizia ad imparare
hunger
bieda
inizia ad imparare
poverty
przestępczosć uliczna
inizia ad imparare
street crime
domowy, krajowy, rodzinny
inizia ad imparare
domestic
wiejski
inizia ad imparare
rural
polityczny
inizia ad imparare
political
ekonomiczny, gospodarczy
inizia ad imparare
economic
miejski
inizia ad imparare
urban
przemysłowy
inizia ad imparare
industrial
krajobraz wiejski, wieś
inizia ad imparare
countryside
nadążać, radzić sobie
inizia ad imparare
keep up
jednorazowa usługa
inizia ad imparare
one-off deal
daruje, przekazuje darowizny
inizia ad imparare
donates
nadzwyczajny, niezwykły, znakomity
inizia ad imparare
remarkable
hojność, szczodrość
inizia ad imparare
generosity
zobowiązanie, deklaracja, przyżeczenie
inizia ad imparare
pledge
zadziwiający, zdumiewający
inizia ad imparare
astonishing
sprawdzać ludzi
inizia ad imparare
vet people
powódź
inizia ad imparare
flood
erupcja wulkanu
inizia ad imparare
volcanic eruption
trzęsienie ziemi
inizia ad imparare
earthquake
bezdomność
inizia ad imparare
homelessness
susza
inizia ad imparare
drought
huragan
inizia ad imparare
a hurricane
efekt cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse effect
obsunięcie się ziemi
inizia ad imparare
landslide
uzależnienie od narkotyków
inizia ad imparare
drug abuse
przemoc domowa
inizia ad imparare
domestic violence
dług
inizia ad imparare
debt
otyłość
inizia ad imparare
obesity
zapisywać, nagrywać
inizia ad imparare
record
pozwalać
inizia ad imparare
permit
spadać, zmniejszać się
inizia ad imparare
decrease
zaskarżyć, wezwanie, wnosić o apelacje
inizia ad imparare
appeal
głuchy
inizia ad imparare
deaf
leczyć, lekarstwo
inizia ad imparare
cure
inwigilacja, obserwacja, nadzór
inizia ad imparare
surveillance
zapobieganie przestepczości
inizia ad imparare
crime prevention
odstraszający od popełnienia przestępstwa
inizia ad imparare
deterrent to crime
władza
inizia ad imparare
authorities
monitorować / obserwować
inizia ad imparare
to monitor
być z czymś na bieżąco, śledzić wydarzenia
inizia ad imparare
keep track of
zidentyfikować
inizia ad imparare
identify
uzyskuje dostęp do danych
inizia ad imparare
accesses data
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
inizia ad imparare
number plate recognition
zwięzły
inizia ad imparare
concise
considerate
inizia ad imparare
taktowny
jestem naprawdę przeciwko temu
inizia ad imparare
i'm really against it
Jestem za
inizia ad imparare
I'm in favour of
to ma sens
inizia ad imparare
that make sense
Wiem, co masz na myśli, rozumiem o co Ci chodzi
inizia ad imparare
I see what you mean
Widzę twój punkt, ale
inizia ad imparare
i see your point but
zgadzam się w pewnym stopniu, ale
inizia ad imparare
i agree to a certain extent, but...
dokładnie
inizia ad imparare
exactly
tak przypuszczam / zgadzam się ale nie chętnie
inizia ad imparare
i suppose so
zgoda w porządku, ale
inizia ad imparare
fair enough, but
według, zgodnie z
inizia ad imparare
according to
najwyraźniej, widocznie
inizia ad imparare
apparently
for instance
inizia ad imparare
na przykład
taki jak
inizia ad imparare
such as
zawierać
inizia ad imparare
to contain
rozważać
inizia ad imparare
to consider (doing)
kawałek
inizia ad imparare
piece, chunk
wymagać
inizia ad imparare
to demand
niepokojący
inizia ad imparare
disturbing
nieetyczny
inizia ad imparare
unethical
rozsądny, sensowny
inizia ad imparare
reasonable
nieodpowiedzialny
inizia ad imparare
irresponsible
szokujacy, skandaliczny, oburzający
inizia ad imparare
outrageous
nielegalny
inizia ad imparare
illegal
przyciemnione, przygaszone
inizia ad imparare
dimmed
lęk strach, obawa
inizia ad imparare
dreads
przeniknięty, przesiąknięty, zdominowany
inizia ad imparare
pervaded
dreszcze, drżeć
inizia ad imparare
shivering
trwać, upierać się
inizia ad imparare
persisted
nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
inizia ad imparare
every cloud has a silver lining
jak sobie pościelisz tak się wyśpisz
inizia ad imparare
what goes around comes around
Kto raz się sparzy, na zimne dmucha
inizia ad imparare
once bitten twice shy
kto nie ryzykuje ten nie ma
inizia ad imparare
nothing ventured nothing gained
jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one
inizia ad imparare
when in Rome do as the Romans do
dramatyczny, radykalny
inizia ad imparare
dramatic
komiczny, zabawny
inizia ad imparare
hilarious
inspirujący
inizia ad imparare
inspiring
wzruszający, przejmujący, poruszajacy
inizia ad imparare
poignant
nadzwyczajny, niezwykły, znakomity
inizia ad imparare
remarkable
utworzyć, ustanowić, założyć
inizia ad imparare
set up
kończyć się, wyczerpać
inizia ad imparare
run out
dorastać
inizia ad imparare
grow up
wychowywać
inizia ad imparare
bring up
odpaść, wycofać się (nie brać w czymś więcej udziału, rzucić szkołę- wylecieć ze szkoły
inizia ad imparare
drop out
zatrudniać, zajmować się czymś
inizia ad imparare
take on
nauczyć się mimowolnie, przy okazji (np. języka); podnosić, podwozić
inizia ad imparare
pick up
iść dalej, kontynuować
inizia ad imparare
go on
upływać (np. o czasie)/przechodzić obok
inizia ad imparare
go by
podziwiać, brać za przykład
inizia ad imparare
look up to
oznaczać, kandydować, tolerować
inizia ad imparare
stand for
odejsc/umrzec
inizia ad imparare
pass away
poezja
inizia ad imparare
poetry
podręcznik, instrukcja obsługi
inizia ad imparare
manual
przebój filmowy, hit kinowy
inizia ad imparare
blockbuster
powieść
inizia ad imparare
novel
tekst piosenki
inizia ad imparare
lyrics
wieśniak, chłop
inizia ad imparare
peasant
pastor, duchowny
inizia ad imparare
clergyman
chętny, ochoczy, spragniony
inizia ad imparare
eager
poeta
inizia ad imparare
a poet
zadowolony
inizia ad imparare
pleased
zainteresować się, zająć się czymś
inizia ad imparare
take up
przyciszyć; odrzucić propozycję
inizia ad imparare
turn down
pojawić się, przyjechać niespodziewanie
inizia ad imparare
turn up
poddać się, zrezygnować, zaniechać
inizia ad imparare
give up
obawy
inizia ad imparare
anxiety

Devi essere accedere per pubblicare un commento.