sprawdzian 1

 0    15 schede    emilkaostrowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Chętnie spędzam mój urlop z naszymi krewnymi.
inizia ad imparare
Ich verbringe gern meinen Urlaub mit unseren Verwandten.
Nasi sąsiedzi jadą do Włoch ze swoimi wnukami.
inizia ad imparare
Unsere Nachbarn fahren nach Italien mit ihren Enkelkindern.
Moja przyjaciółka spotyka się ze swoimi kolegami ze szkoły w naszej lodziarni.
inizia ad imparare
Meine Freundin trifft sich mit ihren Schulkameraden im unserer Eisdiele.
On wprawdzie jest często w podróży, ale latem zawsze odwiedza swoją rodzinę
inizia ad imparare
Er ist zwar oft Unterwegs, aber im Sonner besucht er immer seine Familie.
Twoim językiem ojczystym jest wprawdzie niemiecki, ale bardzo dobrze mówisz po polsku.
inizia ad imparare
Deine Muttersprache ist zwar Deutsch, aber du sprichst sehr gut Polnisch.
Przed naszym dworcem kolejowym nie wolno parkować.
inizia ad imparare
Vor unserem Bahnhof darf man nicht parken.
Czy wasi dziadkowie chętnie pracują w swoim ogrodzie?
inizia ad imparare
Arbeiten eure Großeltern gern in ihrem Garten?
Mieszkam obok twojej szkoły.
inizia ad imparare
Ich wohne neben deiner Schule.
Jego tłumaczka rozmawia z moimi krewnymi po polsku.
inizia ad imparare
Seine Dolmetscherin spricht mit meinen Verwandten Polnisch.
Ona spędza swój wolny czas najczęściej w domu ze swoją córką.
inizia ad imparare
Sie verbringt ihre Freizeit meistens zu Hause mit ihrer Tochter.
Czy w waszym mieście wolno szybko jeździć w centrum?
inizia ad imparare
Darf man in eurer Stadt schnell im Zentrum fahren?
W moim parku nie wolno grilować.
inizia ad imparare
In meinem Park darf man nich grillen.
Ulica warszawska jest naszą strefą dla pieszych.
inizia ad imparare
Warszawskastraße ist unsere Fußgängerzone
Wasi przyjaciele często przechodzą przez naszą ulicę na czerwonym świetle.
inizia ad imparare
Eure Freunde gehen oft bei Rot über unsere straße.
Czy w pani domu wolno palić?
inizia ad imparare
Darf man in Ihrem Haus rauchen?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.