Słówka - szkoła

 0    124 schede    ameliaossowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
być dobrym w
inizia ad imparare
be good at
spóźnić się do szkoły
inizia ad imparare
be late for school
przerwa
inizia ad imparare
break
odrabiać zadanie domowe
inizia ad imparare
do your homework
skończyć szkołę
inizia ad imparare
finish school
dostać się do szkoły średniej na studia
inizia ad imparare
be into secondary scholl university
ukończyć szkołę studia
inizia ad imparare
graduate
uczyć się języków obcych
inizia ad imparare
learn foreign languages
dowiedzieć się, jak
inizia ad imparare
learn how to
skończyć szkołę
inizia ad imparare
leave school
lekcja
inizia ad imparare
lesson
opuszczać zajęcia
inizia ad imparare
miss classes
zapamiętywać daty
inizia ad imparare
memories dates
dużo się uczyć
inizia ad imparare
study hard
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
uczyć kogoś
inizia ad imparare
teach
osiągnięcie
inizia ad imparare
achievement
zajęcia pozalekcyjne
inizia ad imparare
after-school activities
być krytykowanym
inizia ad imparare
be criticized
być chwalonym
inizia ad imparare
be praised
ceremonia
inizia ad imparare
ceremony
odpisywać pracę domową
inizia ad imparare
copy somebody else's homework
zrobić kurs
inizia ad imparare
do a course
zrobić eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
zrobić co w czyjejś mocy
inizia ad imparare
do you best
dobrze slabo sobie poradzić
inizia ad imparare
do well badly
wydarzenie
inizia ad imparare
event
dowiedzieć się
inizia ad imparare
find out
zaangażować się
inizia ad imparare
get involved in
zdać egzamin
inizia ad imparare
to pass an exam
uczyć się czegoś na pamięć
inizia ad imparare
learn something by heart
przerabiać testy z zeszłych lat
inizia ad imparare
go trought past papers
dostawać lepsze wyniki
inizia ad imparare
get top results
dostać dobrą ocenę
inizia ad imparare
get a good grade
Egzamin końcowy
inizia ad imparare
final exam
oblać egzamin
inizia ad imparare
fail an exam
być dobrze przygotowanym
inizia ad imparare
be well prepared
kreatywny
inizia ad imparare
creative
przeciętny
inizia ad imparare
average
leniwy
inizia ad imparare
lazy
ambitny
inizia ad imparare
ambitious
sprawiedliwy
inizia ad imparare
fair
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
surowy
inizia ad imparare
strict
pomocny
inizia ad imparare
helpful
utalentowany
inizia ad imparare
talented
wpaść w tarapaty
inizia ad imparare
get into trouble
rozdać
inizia ad imparare
give out
ukończenie szkoły studiów
inizia ad imparare
graduation
oddać
inizia ad imparare
hand in
sprawdzić
inizia ad imparare
look up
podjąć decyzję
inizia ad imparare
make a decision
wygłosić przemówienie
inizia ad imparare
make a speech
włożyć wysiłek
inizia ad imparare
make a effort
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
robić postępy
inizia ad imparare
make some progress
zmyślić
inizia ad imparare
make up
wywiadówka
inizia ad imparare
parent-teacher meeting
zwracać uwagę na
inizia ad imparare
pay attention
chodzić na wagary
inizia ad imparare
play truant
unikać kłopotów
inizia ad imparare
stay out of trouble
apel
inizia ad imparare
school assembley
mundurek
inizia ad imparare
uniform
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
nosić mundurek
inizia ad imparare
wear a uniform
Raport szkolny
inizia ad imparare
school report
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
school certificate
brać czynny udział w czymś
inizia ad imparare
take active part in something
zakuwać
inizia ad imparare
cram
ściągać na teście
inizia ad imparare
cheat in a test
Sprawdź swoją wiedzę
inizia ad imparare
test your knowledge
nagroda
inizia ad imparare
reward
powtarzać na egzamin
inizia ad imparare
rewise for a test
podchodzić do egzaminu
inizia ad imparare
take an exam
uczyć się do egzaminu
inizia ad imparare
study for an exam
przygotować się do egzaminu
inizia ad imparare
prepare for an exam
stołówka
inizia ad imparare
canteen
klasa
inizia ad imparare
classroom
pracownia komputerowa
inizia ad imparare
computer lab
pracownia fizyczna lub chemiczna
inizia ad imparare
sience lab
korytarz
inizia ad imparare
corridor
sala gimnastyczna
inizia ad imparare
gym
biblioteka
inizia ad imparare
library
sekretariat
inizia ad imparare
office
boisko szkolne
inizia ad imparare
sports field
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
teachers' room /staff room
uczeń uczennica
inizia ad imparare
student
nauczyciel
inizia ad imparare
teacher
koledzy z klasy
inizia ad imparare
classmates
dyrektor
inizia ad imparare
headmaster
bibliotekarz
inizia ad imparare
librarian
uczeń
inizia ad imparare
pupil
zeszyt ćwiczeń
inizia ad imparare
workbook
nożyczki
inizia ad imparare
scissors
klej
inizia ad imparare
glue
linijka
inizia ad imparare
ruler
gumka
inizia ad imparare
rubber
tornister
inizia ad imparare
school bag
piórnik
inizia ad imparare
pencil case
ołówek
inizia ad imparare
pencil
długopis
inizia ad imparare
pen
zeszyt
inizia ad imparare
notebook
mapa
inizia ad imparare
map
tablica
inizia ad imparare
blackboard
słownik
inizia ad imparare
dictionary
podręcznik
inizia ad imparare
coursebook
kredki
inizia ad imparare
coloured pencils
kalkulator
inizia ad imparare
calculator
przedszkole
inizia ad imparare
kindergarten
szkola podstawowa
inizia ad imparare
primary school
gimnazjum
inizia ad imparare
lower secondary school
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
uniwersytet
inizia ad imparare
university
angielski
inizia ad imparare
English
plastyka
inizia ad imparare
art
biologia
inizia ad imparare
Biology
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
geografia
inizia ad imparare
Geography
historia
inizia ad imparare
History
informatyka
inizia ad imparare
IT information technology
wf
inizia ad imparare
PE (Physical Education)
fizyka
inizia ad imparare
Physics
nauki ścisłe
inizia ad imparare
science
obsługiwać klientów
inizia ad imparare
serve customers

Devi essere accedere per pubblicare un commento.