Sentencje łacińskie

5  1    140 schede    pola.k123
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Credo.
inizia ad imparare
Wyznanie wiary.
Cum tacent, clamant.
inizia ad imparare
Milczenie jest wymowniejsze od mowy.
Et libet, et timeo.
inizia ad imparare
I chciałbym, i się boję.
Divide et impera!
inizia ad imparare
Dzieł i rządź.
Festina lente!
inizia ad imparare
Spiesz się powoli.
Ora et labora!
inizia ad imparare
Módl się i pracuj.
Damnant, quod non intellegunt.
inizia ad imparare
Potępiają, czego nie rozumieją.
Dum spiro, spero.
inizia ad imparare
Dopóki oddycham, mam nadzieję.
Nihil habeo, nihil timeo.
inizia ad imparare
Niczego nie mam, niczego się nie boję.
Qui tacet, consentit.
inizia ad imparare
Kto milczy, ten zdaje się przyzwalać.
Primum non nocere.
inizia ad imparare
Po pierwsze nie szkodzić.
Quod nocet, docet.
inizia ad imparare
Co zaszkodzi, nauczy.
Qui quaerit, reperit.
inizia ad imparare
Kto szuka, ten znajduje.
Verte!
inizia ad imparare
Przewróć!
cf. – confer!
inizia ad imparare
Porównaj!
NB – nota bene
inizia ad imparare
Zauważ dobrze!
Rp. – recipe!
inizia ad imparare
Weź! (w kontekście farmaceutycznym)
vide supra
inizia ad imparare
patrz wyżej
vacat
inizia ad imparare
wolne stanowisko
terra incognita
inizia ad imparare
nieznany ląd/dziedzina nowa dla kogoś
viā
inizia ad imparare
przez
pro memoria
inizia ad imparare
ku pamięci
ad Kalendas Graecas
inizia ad imparare
odkładać coś do nieskończoności
pro forma
inizia ad imparare
dla zachowania pozorów
licentia poetica
inizia ad imparare
swoboda poetycka
Hannibal ad portas
inizia ad imparare
bliskie niebezpieczeństwo
sub rosa
inizia ad imparare
w tajemnicy
causa causarum
inizia ad imparare
przyczyna przyczyn
tabula rasa
inizia ad imparare
czysta tablica
persona non grata
inizia ad imparare
osoba niepożądana
terra firma
inizia ad imparare
stały ląd
sub poena
inizia ad imparare
wezwanie sądowe
ex cathedra
inizia ad imparare
z katedry, nieomylność papieża
Habemus papam.
inizia ad imparare
Mamy papieża.
Experientia docet.
inizia ad imparare
Doświadczenie uczy.
Epistula non erubescit.
inizia ad imparare
List się nie rumieni.
Pecunia non olet.
inizia ad imparare
Pieniądze nie śmierdzą.
Amat victoria curam.
inizia ad imparare
Zwycięstwo sprzyja wysiłkowi.
Haud semper errat fama.
inizia ad imparare
W każdej plotce jest ziarno prawdy.
Aquilam volare doces.
inizia ad imparare
Uczyć orła latać.
Aquila non captat muscas.
inizia ad imparare
Orzeł nie chwyta much.
Cogito ergo sum.
inizia ad imparare
Myślę, więc jestem.
Vivere est cogitare.
inizia ad imparare
Życie polega na myśleniu.
Vivere militare est.
inizia ad imparare
Życie to walka.
Pecuniae imperare oportet non servire.
inizia ad imparare
Pieniądzom należy rozkazywać, a nie służyć.
Non scholae sed vitae discimus.
inizia ad imparare
Celem zdobywania wiedzy nie jest zadowolenie nauczyciele, lecz zaspokojenie ciekawości życiowej.
deus ex machina
inizia ad imparare
nagłe, nieoczekiwane rozwiązanie akcji w teatrze greckim
arbiter elegantiarum
inizia ad imparare
autorytet w sprawach mody
lupus in fabula
inizia ad imparare
o wilku mowa
agnus dei
inizia ad imparare
Baranek Boży
ex aequo
inizia ad imparare
na równi
de fumo in flammam
inizia ad imparare
z deszczu pod rynnę
falsus propheta
inizia ad imparare
fałszywy prorok
genius loci
inizia ad imparare
opiekuńczy duch danego miejsca
ex officio
inizia ad imparare
na mocy prawa
pium desiderium
inizia ad imparare
povo.żne życzenie
otium post negotium
inizia ad imparare
odpoczynek po pracy
pro publico bono
inizia ad imparare
dla dobra publicznego
ab ovo usque ad mala
inizia ad imparare
od zakąski do deseru
aut cum scuto, aut in scuto
inizia ad imparare
wrócić z tarczą lub na tarczy
in vitro
inizia ad imparare
w szkle, w warunkach laboratoryjnych
ex libris
inizia ad imparare
z książek, znak towarowy danego egzemplarza książki
sine ira et studio
inizia ad imparare
obiektywnie
per aspera ad astra
inizia ad imparare
przez trudy do gwiazd
mala gallina, malum ovum
inizia ad imparare
marna kura, marne jajko
cum beneficio inventarii
inizia ad imparare
z całym dobrodziejstwem inwentarza
Stultorum est infinitus numerus.
inizia ad imparare
Głupich jest liczba nieskończona.
Oculus domini saginat equum.
inizia ad imparare
Pańskie oko konia tuczy.
Arma virumque cano...
inizia ad imparare
Oręż i męża opiewam... (Wergiliusz)
Habent sua fata libelli.
inizia ad imparare
Książki mają własne losy.
Fabulam surdo narras.
inizia ad imparare
Głuchemu opowiadasz bajkę.
Elephantum e musca facis.
inizia ad imparare
Robić z igły widły.
Verba docent, exempla trahunt.
inizia ad imparare
Słowa uczą, przykłady pociągają.
Vino pellite curas!
inizia ad imparare
Winem odpędźcie troski!
Ignorantia non est argumentum.
inizia ad imparare
Nieznajomość prawa szkodzi.
Quandoque bonus Homerus dormitat.
inizia ad imparare
nawet mistrzom zdarzają się słabsze momenty
e.g. – exempli gratiā
inizia ad imparare
na przykład
e.c. – exempli causā
inizia ad imparare
na przykład
P.T. – pleno titulo
inizia ad imparare
z zachowaniem należnych tytułów
N.N. – non notus
inizia ad imparare
niezidentyfikowana osoba
A.D. – anno Domini
inizia ad imparare
roku pańskiego
qui pro quo
inizia ad imparare
ten zamiast tego
cui bono
inizia ad imparare
kto korzysta?
per procura
inizia ad imparare
z upoważnienia
ad acta
inizia ad imparare
uznać sprawę za załatwioną
argumentum ad personam
inizia ad imparare
argument niemerytoryczny
primo voto
inizia ad imparare
nazwisko z pierwszego małżeństwa
secundo voto
inizia ad imparare
nazwisko z drugiego małżeństwa
votum seperatum
inizia ad imparare
odmienne zdanie od reszty
de facto
inizia ad imparare
w rzeczywistości
post factum
inizia ad imparare
po fakcie
post scriptum
inizia ad imparare
po liście
alter ego
inizia ad imparare
druga osobowość
per se
inizia ad imparare
samo w sobie
Hodie mihi, cras tibi.
inizia ad imparare
Dzi mnie, jutro tobie.
Mea culpa
inizia ad imparare
Moja wina (wyznanie grzechów)
Vade mecum!
inizia ad imparare
Po∆dź ze mną! (Przewodnik, podsumowanie)
Vale et me ama!
inizia ad imparare
Żegnaj i kochaj mnie!
Da mihi basia mille!
inizia ad imparare
Daj mi pocałunków tysiąc!
Dominus vobiscum!
inizia ad imparare
Pan z Wami!
Ubi tu Caius ibi ego Caia.
inizia ad imparare
rzymska przysięga małżeńska
Et tu Brute contra me?
inizia ad imparare
I ty Brutusie przeciwko mnie?
Nemo nostrum vitio caret.
inizia ad imparare
Nikt nie jest bez winy
Vir doctus in se semper divitas habet.
inizia ad imparare
Człowiek wykształcony zawsze w sobie bogactwo ma.
Ignosce saepe alteri, numquam tibi!
inizia ad imparare
Przebaczaj często innym, nigdy sobie!
Nemo propheta in patria sua.
inizia ad imparare
Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju.
Qui non est mecum contra me est.
inizia ad imparare
Kto nie jest ze mną, ten przeciwko mnie.
hic mulier
inizia ad imparare
męska, zdecydowana kobieta
Hinc illae lacrimae.
inizia ad imparare
Prawdziwa przyczyna.
Cum duo faciunt idem non est idem
inizia ad imparare
Gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.
Medice cura te ipsum!
inizia ad imparare
Lekarzu kecz się sam!
Nosce te ipsum!
inizia ad imparare
Poznaj samego siebie!
Non eadem est aetas, non ingenium.
inizia ad imparare
Nie ten sam wiek, nie ten sam umysł.
Sicut mater, ita et filia eius.
inizia ad imparare
Jaka matka, taka córka.
Nemo istum amat, qui verba nuntiat mala.
inizia ad imparare
Nikt nie kocha tego, kto przynosi złe wieści.
Pater, dimitte eis, non enim sciunt, quid faciunt.
inizia ad imparare
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.
ad hoc
inizia ad imparare
doraźnie, na poczekaniu
idem per idem
inizia ad imparare
to samo przez to samo
eo ipso
inizia ad imparare
tym samym
ipso facto
inizia ad imparare
tym samym
hic et nunc
inizia ad imparare
tu i teraz
id. – idem
inizia ad imparare
tenże
i.e. – id est
inizia ad imparare
to jest
Tertium non datur.
inizia ad imparare
Trzeciej możliwości nie ma.
Amor et tussis non celatur.
inizia ad imparare
Miłość i kaszel nie ukryją się.
Nemo bis puniri pro uno delicto debet.
inizia ad imparare
Nikt nie powinien być dwa razy karany za jedno przewinienie.
Nihil recte sine exemplo docetur aut discitur.
inizia ad imparare
Niczego nie można się nauczyć bez przykładu.
Memoria minuitur, nisi exercetur.
inizia ad imparare
Pamięć maleje, jeśli się jej nie ćwiczy.
Argumenta ponderari, non numerari debent.
inizia ad imparare
Liczy się waga argumentu, a nie ich ilość.
Fluctuat, nec mergitur. (napis na godle Paryża)
inizia ad imparare
Rzuca nim fala, leć nie tonie.
Contra verbosos noli contendere verbis.
inizia ad imparare
Z gadułami nie prowadź sporów słownych.
Sermo datur cunctis, animi sapientia – paucis
inizia ad imparare
Dar mowy dany jest wszystkim, nielicznym duch mądrości.
Fortuna dicitur caeca.
inizia ad imparare
Los jest ślepy.
Malo alieno saepe docemur.
inizia ad imparare
Uczymy się na cudzych nieszczęściach.
De te fabula narratur.
inizia ad imparare
Odnieś do siebie, to co powiedziano.
Ut salutamus, ita resalutamur.
inizia ad imparare
Tak jak pozdrawiamy, tak jesteśmy pozdrawiani.
Nemo bene sine libris docetur.
inizia ad imparare
NIkt nie nauczy się dobrze bez książek.
Si amas, amaris.
inizia ad imparare
Jeśli kochasz, jesteś kochany
Imprimatur.
inizia ad imparare
Zezwolenie na druk.
idem per idem
inizia ad imparare
to samo

Devi essere accedere per pubblicare un commento.