Pełna tabela stratygraficzna - ery, okresy, epoki

 0    15 schede    Karuszka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
ERY
inizia ad imparare
Kenozoik, Mezozoik, Paleozoik
OKRESY
inizia ad imparare
Czwartorzęd, Neogen, Paleogen, Kreda, Jura, Trias, Perm, Karbon, Dewon, Sylur, Ordowik, Kambr, Prekambr
EPOKI CZWARTORZĘD
inizia ad imparare
Holocen, Plejstocen
EPOKI NEOGEN
inizia ad imparare
Pliocen, Miocen
EPOKI PALEOGEN
inizia ad imparare
Oligocen, Eocen, Paleocen
EPOKI KREDA
inizia ad imparare
Górna, Dolna
EPOKI JURA
inizia ad imparare
Górna, Środkowa, Dolna
EPOKI TRIAS
inizia ad imparare
Górny, Środkowy, Dolny
EPOKI PERM
inizia ad imparare
Górny, Środkowy, dolny
EPOKI KARBON
inizia ad imparare
górny, dolny
EPOKI DEWON
inizia ad imparare
górny, środkowy, dolny
EPOKI SYLUR
inizia ad imparare
Przydol, Ludlow, Wenlok, Landower
EPOKI ORDOWIK
inizia ad imparare
Górny, środkowy, dolny
EPOKI KAMBR
inizia ad imparare
górny, środkowy, dolny
EPOKI PREKAMBR
inizia ad imparare
proterozoik, archaik

Epoki w dziejach Ziemi

Tabela stratygraficzna opisująca wszystkie ery, epoki i okresy w dziejach Ziemi. W zestawie dokładnie rozpisana tabela stratygraficzna, idealna pomoc przy powtórkach do matury lub do testu z geografii. Sprawdź jak szybka i prosta może być nauka z fiszkami!

Tabela stratygraficzna

Epoki w dziejach Ziemi zostały uszeregowane za pomocą tabeli stratygraficznej, która została stworzona na podstawie następstw procesów geologicznych i układu warstw skalnych. Natomiast w Fiszkotece uszeregowaliśmy je za pomocą przystępnych fiszek.

Matura na 100%

Znajomość tabeli stratygraficznej dziejów Ziemi jest jedną z kluczowych informacji niezbędnych do pozytywnego zdania matury z geografii. Dlatego przed tym ważnym egzaminem warto powtórzyć te informacje wraz z fiszkami.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.