Nauka i technika

 0    166 schede    iloonak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mieszanka
inizia ad imparare
compound
cząstka elementarna
inizia ad imparare
elementary particle
równanie
inizia ad imparare
equation
prędkość
inizia ad imparare
velocity
stacjonarny
inizia ad imparare
landline
sygnał
inizia ad imparare
signal
trudny sprawdzian, próba ogniowa
inizia ad imparare
acid test
bajery, dodatki
inizia ad imparare
bells and whistles
wpaść w szał
inizia ad imparare
blow a fuse
to nie jest wielka filozofia
inizia ad imparare
it’s not rocket science
kombinować, niepotrzebnie szukać nowego sposobu na zrobienie czegoś
inizia ad imparare
reinvent the wheel
stracić parę /zapał
inizia ad imparare
run out of steam
nakręcać
inizia ad imparare
wind up
rozbierać na części
inizia ad imparare
take apart
rozstawić
inizia ad imparare
set up
podłączyć
inizia ad imparare
plug in
zawiesić się
inizia ad imparare
freeze up
zasady postepowania w przypadku wystepowania problemow
inizia ad imparare
troubleshooting guide
przestać reagować na komendy
inizia ad imparare
stop responding
iskra
inizia ad imparare
spark
części zamienne
inizia ad imparare
spare parts
krótkie spięcie
inizia ad imparare
short circuit
środki bezpieczeństwa
inizia ad imparare
safety precautions
przepięcie
inizia ad imparare
power surge
zacięcie papieru
inizia ad imparare
paper jam
wyciek
inizia ad imparare
leak / leakage
bezpiecznik
inizia ad imparare
fuse
zepsuty
inizia ad imparare
broken / out of order
odbić o wiadomości e mail
inizia ad imparare
bounce back (by e-mail)
przepalić się
inizia ad imparare
blow
pusty ekran
inizia ad imparare
blank screen
przejściówka
inizia ad imparare
adapter
przeciekać
inizia ad imparare
leak out
wyregulować
inizia ad imparare
adjust
baza danych
inizia ad imparare
database
przenośny
inizia ad imparare
portable
skrzynka odbiorcza
inizia ad imparare
inbox
edytor tekstu
inizia ad imparare
text editor
pilot od telewizora
inizia ad imparare
remote control
przedłużacz
inizia ad imparare
extension lead
wyregulować
inizia ad imparare
adjust
przyjazny dla użytkownika
inizia ad imparare
user-friendly
najnowocześniejszy
inizia ad imparare
state-of-the-art
nadający do ponownego ładowania
inizia ad imparare
rechargeable
trwały
inizia ad imparare
durable
lekki
inizia ad imparare
lightweight
zasilane bateryjnie
inizia ad imparare
battery-operated
przesyłać dane z komputera
inizia ad imparare
upload
skrót
inizia ad imparare
shortcut
odzyskać (hasło / plik)
inizia ad imparare
recover
urządzenia peryferyjne
inizia ad imparare
peripherals
karta pamięci
inizia ad imparare
memory stick
Internet oszustwo
inizia ad imparare
internet scam
długi czas pracy baterii
inizia ad imparare
long battery life
wyczerpana bateria
inizia ad imparare
exhausted battery
skrzynka odbiorcza
inizia ad imparare
inbox
Zapora sieciowa
inizia ad imparare
firewall
Rozszerzenie pliku
inizia ad imparare
file extension
przeciągnij ikonę
inizia ad imparare
drag the icon
Rozdzielczość wyświetlacza / ekranu
inizia ad imparare
display / screen resolution
skompresować plik
inizia ad imparare
compress a file
przeglądarka
inizia ad imparare
browser
poczty głosowej
inizia ad imparare
voice mail
nie ma sygnału
inizia ad imparare
there’s no signal
dzwonek
inizia ad imparare
ring tone
paść / rozładować się
inizia ad imparare
go dead
wyczerpana bateria
inizia ad imparare
flat battery
maszyna parowa
inizia ad imparare
steam engine
drukarnia
inizia ad imparare
printing press
silnik odrzutowy
inizia ad imparare
jet engine
proch strzelniczy
inizia ad imparare
gunpowder
(niesprawdzone) obserwacje
inizia ad imparare
(untested) observations
poparte dowodami
inizia ad imparare
supported by evidence
odrzucać
inizia ad imparare
reject
otrzymać / otrzymać Nagrodę Nobla
inizia ad imparare
receive/ be awarded the Nobel Prize
zjawisko
inizia ad imparare
phenomenon
otrzymać
inizia ad imparare
obtain
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
hipoteza
inizia ad imparare
hypothesis
sformułować hipotezę
inizia ad imparare
formulate a hypothesis
równanie
inizia ad imparare
formula
powtarzać wyniki kogoś
inizia ad imparare
duplicate sb’s results
kryterium
inizia ad imparare
criterion
konstruować
inizia ad imparare
construct
potwierdzają wyniki
inizia ad imparare
confirm findings
współpracy (z kimś) na projekt
inizia ad imparare
collaborate (with sb) on a project
przeprowadzenie / przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
carry out / conduct an experiment
stwierdzenie
inizia ad imparare
assertion
analiza
inizia ad imparare
analysis
neurobiolog
inizia ad imparare
neuroscientist
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
genetyk
inizia ad imparare
geneticist
fizyk
inizia ad imparare
physicist
tkanka
inizia ad imparare
tissue
gatunek
inizia ad imparare
species
penicylina (Fleming)
inizia ad imparare
penicillin
narządy wewnętrzne
inizia ad imparare
internal organs
zakaźne / choroba zakaźna
inizia ad imparare
infectious/contagious disease
siedlisko
inizia ad imparare
habitat
śmiertelny
inizia ad imparare
fatal
ewoluować
inizia ad imparare
evolve
umiera w czasie porodu
inizia ad imparare
die in childbirth
komórka
inizia ad imparare
cell
sekcja zwłok
inizia ad imparare
autopsy
zapalenie wyrostka robaczkowego
inizia ad imparare
appendicitis
Bakterie odporne na antybiotyk
inizia ad imparare
antibiotic-resistant bacteria
Zaawansowane metody leczenia
inizia ad imparare
advanced treatments
wszechświat
inizia ad imparare
universe
czasoprzestrzeń
inizia ad imparare
spacetime
statek kosmiczny
inizia ad imparare
spacecraft
sonda kosmiczna
inizia ad imparare
space probe
układ słoneczny
inizia ad imparare
solar system
łazik
inizia ad imparare
rover
okrążać
inizia ad imparare
orbit
ciemna materia
inizia ad imparare
dark matter
czarna dziura
inizia ad imparare
black hole
wielki wybuch
inizia ad imparare
big bang
grobowiec
inizia ad imparare
tomb
faraon
inizia ad imparare
pharoah
Wykopaliska
inizia ad imparare
excavations
uran
inizia ad imparare
uranium
próbówka
inizia ad imparare
test tube
Kwas siarkowy
inizia ad imparare
sulphuric acid
roztwór
inizia ad imparare
solution
chlorku sodu
inizia ad imparare
sodium chloride
woda utleniona
inizia ad imparare
peroxide
układ okresowy
inizia ad imparare
periodic table
azot
inizia ad imparare
nitrogen
rtęć
inizia ad imparare
mercury
1. ołów 2. smycz
inizia ad imparare
lead
żelazko
inizia ad imparare
iron
wodór
inizia ad imparare
hydrogen
kwas solny
inizia ad imparare
hydrochloric acid
pierwiastek
inizia ad imparare
element
kryształ
inizia ad imparare
crystal
chlor
inizia ad imparare
chlorine
Związek chemiczny
inizia ad imparare
chemical compound
wapń
inizia ad imparare
calcium
bar
inizia ad imparare
barium
tunel czasoprzestrzenny
inizia ad imparare
wormhole
promieniowanie ultrafioletowe
inizia ad imparare
ultraviolet radiation
Napięcie powierzchniowe
inizia ad imparare
surface tension
ciało stałe
inizia ad imparare
solid
jądro atomu
inizia ad imparare
nucleus
rozszczepienia jądrowego
inizia ad imparare
nuclear fission
promieniowanie gamma
inizia ad imparare
gamma radiation
emitować
inizia ad imparare
emit
cząstka elementarna
inizia ad imparare
elementary particle
prąd przemienny
inizia ad imparare
alternating current
ciśnienie atmosferyczne
inizia ad imparare
air pressure
trójkąt
inizia ad imparare
triangle
odejmowanie
inizia ad imparare
substraction
kula
inizia ad imparare
sphere
pierwiastek
inizia ad imparare
root
1. prostokątny 2. prostokąt
inizia ad imparare
rectangle
obwód
inizia ad imparare
perimeter
mnożyć
inizia ad imparare
multiply
ułamek
inizia ad imparare
fraction
wykładnik potęgi
inizia ad imparare
exponent
dzielenie
inizia ad imparare
divison
dzielić
inizia ad imparare
divide
walec
inizia ad imparare
cylinder
system współrzędnych
inizia ad imparare
coordonate system
stały
inizia ad imparare
constant
stożek
inizia ad imparare
cone
obwód
inizia ad imparare
circumference

Devi essere accedere per pubblicare un commento.