My Little Chaos

 0    264 schede    ewelinabujacz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Uroczy
inizia ad imparare
Adorable
Niesamowity
inizia ad imparare
Amazing
Piękny
inizia ad imparare
Beautiful
Jasny
inizia ad imparare
Bright
Spokojny
inizia ad imparare
Calm
Zwyczajny
inizia ad imparare
Casual
Tani
inizia ad imparare
Cheap
Czysty
inizia ad imparare
Clean
Zimny
inizia ad imparare
Cold
Kolorowy
inizia ad imparare
Colorful
Skomplikowany
inizia ad imparare
Complicated
Przytulny
inizia ad imparare
Cozy
Ciemny
inizia ad imparare
Dark
Głeboki
inizia ad imparare
Deep
Trudny
inizia ad imparare
Difficult
Brudny
inizia ad imparare
Dirty
Domowy
inizia ad imparare
Domestic
Łatwy
inizia ad imparare
Easy
Drogi
inizia ad imparare
Expensive
Szybki
inizia ad imparare
Fast
Przyjazny
inizia ad imparare
Friendly
Ciężki
Mój bagaż jest bardzo ciężki.
inizia ad imparare
Heavy
My luggage is very heavy.
Wysoki
Wysokie budynki zasłaniają niebo.
inizia ad imparare
High
High buildings obscure the sky.
Gorący
Powinieneś pić dużo wody kiedy jest gorąco.
inizia ad imparare
Hot
You should drink a lot of water when it's hot.
Ogromny
inizia ad imparare
Huge
Niecierpliwy
inizia ad imparare
Impatient
Wielki, duży
inizia ad imparare
Large
Długi
Potrafię biegać na długich dystansach.
inizia ad imparare
Long
I can run long distances.
Głośny
Wyłącz tę głośną muzykę, próbuję się uczyć!
inizia ad imparare
Loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
Wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
inizia ad imparare
Narrow
This corridor is too narrow.
Miły
Twój mąż jest bardzo miły.
inizia ad imparare
Nice
Your husband is really nice.
Cierpliwy
inizia ad imparare
Patient
Przyjemny
inizia ad imparare
Pleasent
Grzeczny
inizia ad imparare
Polite
Nieuprzejmy
inizia ad imparare
Rude
Krótki
Zawsze ścinam włosy na krótko.
inizia ad imparare
Short
I always cut my hair short.
Niski
Mój poziom energii jest bardzo niski.
inizia ad imparare
Low
My energy level is really low.
Prosty
Angielski jest bardzo prosty.
inizia ad imparare
Simple
English is very simple.
Mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
inizia ad imparare
Small
There's a small tree growing in the garden.
Wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
inizia ad imparare
Tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
Smaczny
To jest bardzo smaczne.
inizia ad imparare
Tasty
It's very tasty.
Czuły
inizia ad imparare
Tender
Schludny
inizia ad imparare
Tidy
Nieprzyjemny
To było nieprzyjemne spotkanie.
inizia ad imparare
Unpleasant
That was an unpleasant encounter.
Ciepły
Weź mój ciepły sweter.
inizia ad imparare
Warm
Take my warm sweater.
Mokry
Ziemia ciągle jeszcze jest mokra po deszczu.
inizia ad imparare
Wet
The ground is still wet after the rain.
Szeroki
On ma szerokie ramiona.
inizia ad imparare
Wide
He has wide shoulders.
Przepraszam
Gdy chcemy zwrócić na siebie uwagę
Przepraszam, gdzie jest toaleta?
inizia ad imparare
Excuse me
Excuse me, where's the toilet?
Czy mówisz po angielsku?
inizia ad imparare
Do you speak English?
Nie mówię po angielsku
inizia ad imparare
I don't speak English
Przepraszam
Przeprosiny, gdy jest nam przykro
Przepraszam że cię popchnęłam.
inizia ad imparare
Sorry
I'm sorry that I pushed you
Do zobaczenia
inizia ad imparare
See you
Do zobaczenia wkrótce
inizia ad imparare
See you soon
Do zobaczenia później
inizia ad imparare
See you later
Miłego dnia
inizia ad imparare
Have a nice day
Czy mógłbyś to powtórzyć?
inizia ad imparare
Could you repeat that?
Nie rozumiem
inizia ad imparare
I don't understand
Czy możesz to powtórzyć?
inizia ad imparare
Can you repeat that?
Jak masz na imię?
inizia ad imparare
What's your name?
Moje imię to
inizia ad imparare
My name is
Tylko
Tylko troszeczkę.
inizia ad imparare
Just
Just a little bit.
Był, była, było
inizia ad imparare
Was
Więc
Byłem głodny, więc wyszedłem coś zjeść.
inizia ad imparare
So
I was hungry so I went out to eat something.
Ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
inizia ad imparare
But
I called him but he wasn’t at home.
Prawo
Skręć w prawo na skrzyżowaniu.
inizia ad imparare
Right
Turn right at the intersection.
Racja
inizia ad imparare
Right
Ulubiony
inizia ad imparare
Favourite
Literować
inizia ad imparare
Spell
Pisać na maszynie
inizia ad imparare
To type
Żart
Czy jesteś pewien, że to nie jest żart?
inizia ad imparare
Joke
Are you sure it's not a joke?
Bardzo dobrze
inizia ad imparare
Very well
Wcale
inizia ad imparare
At all
Trochę
inizia ad imparare
A bit
Rolnik
inizia ad imparare
Farmer
Nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
inizia ad imparare
Teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
Lekarz
Powinieneś jak najszybciej pójść do lekarza.
inizia ad imparare
Doctor
You should see a doctor as soon as possible.
Pielęgniarka
Polskie pielęgniarki znajdują zatrudnienie w Anglii.
inizia ad imparare
Nurse
Polish nurses find employment in England.
Sekretarka
inizia ad imparare
Secretary
Biznesmen
inizia ad imparare
Businessman
Recepcjonista
inizia ad imparare
Receptionist
Dziennikarz
inizia ad imparare
Journalist
Prawnik
inizia ad imparare
Lawyer
Księgowy
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
inizia ad imparare
Accountant
The accountant prepared financial statement of the company.
Szwecja
inizia ad imparare
Sweden
Nazwisko
inizia ad imparare
Surname
Spotkać
inizia ad imparare
Meet
Spotkanie
Muszę odwołać nasze spotkanie.
inizia ad imparare
Meeting
I must cancel our meeting.
Posłuchaj
inizia ad imparare
Listen
Słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
inizia ad imparare
Hear
Have you heard the news?
Niemcy
inizia ad imparare
Germany
Węgry
inizia ad imparare
Hungary
Polska
inizia ad imparare
Poland
Finlandia
inizia ad imparare
Finland
Francja
Co jest stolicą Francji?
inizia ad imparare
France
What’s the capital of France?
Hiszpania
Oni nie byli z Hiszpanii.
inizia ad imparare
Spain
They weren't from Spain.
Holandia
inizia ad imparare
Netherlands
Rosja
inizia ad imparare
Russia
Szwajcaria
inizia ad imparare
Switzerland
Anglia
Jedziemy na wycieczkę do Anglii.
inizia ad imparare
England
We’re going on a trip to England.
Stany Zjednoczone Ameryki
inizia ad imparare
United Stages of America
Portugalia
inizia ad imparare
Portugal
Włochy
Ona jest z Włoch.
inizia ad imparare
Italy
She is from Italy.
Norwegia
inizia ad imparare
Norway
Czechy
inizia ad imparare
Czech Republic
Dania
inizia ad imparare
Denmark
Austria
inizia ad imparare
Austria
Irlandia
inizia ad imparare
Ireland
Grecja
inizia ad imparare
Greece
Turcja
inizia ad imparare
Turkey
Ukraina
inizia ad imparare
Ukraine
Belgia
inizia ad imparare
Belgium
Litwa
inizia ad imparare
Lithuania
Słowacja
inizia ad imparare
Slovakia
Cel
inizia ad imparare
Destination
Broda
Masz taką gęstą brodę!
inizia ad imparare
Beard
You have such a thick beard!
Wąsy
inizia ad imparare
Mustache
Całkiem
Pogoda jest dziś całkiem przyjemna.
inizia ad imparare
Quite
The weather is quite nice today.
Nadwaga
inizia ad imparare
Overweight
Szczupły
Jako młoda dziewczyna miała bardzo szczupłą sylwetkę.
inizia ad imparare
Slim
As a young girl she had a very slim figure.
Szczoteczka Do Zębów
inizia ad imparare
Toothbrush
Słownik
Poszukaj tego w słowniku.
inizia ad imparare
Dictionary
Look it up in a dictionary.
Proszę
Gdy coś podajemy
inizia ad imparare
Here you are
Coś jeszcze?
inizia ad imparare
Anything else?
Zmiana
inizia ad imparare
Change
Reszta
inizia ad imparare
Rest
Odpoczynek
inizia ad imparare
Rest
Cent
inizia ad imparare
Cent
Dolar
Jaki jest kurs dolara?
inizia ad imparare
Dollar
What is the exchange rate for US dollars?
Funt
inizia ad imparare
Pound
Wakacje
inizia ad imparare
Holiday
Czekać
inizia ad imparare
Wait
Lotnisko
Lotnisko Heathrow w Londynie należy do najbardziej ruchliwych na świecie.
inizia ad imparare
Airport
London Heathrow Airport is one of the busiest in the world.
Poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
inizia ad imparare
Monday
I hate Mondays!
Piątek
Każdy lubi piątki!
inizia ad imparare
Friday
Everyone likes Fridays!
Sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.
inizia ad imparare
Saturday
We are going to dance on Saturday night.
Czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!
inizia ad imparare
Thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
Środa
Środa znajduje się w środku tygodnia.
inizia ad imparare
Wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
Niedziela
Niedziele są często słonecznymi dniami.
inizia ad imparare
Sunday
Sundays are often sunny.
Wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.
inizia ad imparare
Tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
Grudzień
inizia ad imparare
December
Styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
inizia ad imparare
January
January is the first month of the year.
Lipiec
inizia ad imparare
July
Listopad
Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.
inizia ad imparare
November
November is associated with strong wind and rains.
Sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
inizia ad imparare
August
They want to go on holiday in August.
Czerwiec
W czerwcu ludzie wyjeżdżają na wakacje.
inizia ad imparare
June
In June people go on vacation.
Maj
W maju wiele kwiatów rozkwita, a ptaki śpiewają.
inizia ad imparare
May
In May many flowers bloom and birds sing.
Październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
inizia ad imparare
October
In October all leaves fall down from trees.
Marzec
W marcu jest wciąż zimno.
inizia ad imparare
March
It's still cold in March.
Luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
inizia ad imparare
February
In February people wear warm clothes.
Wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
inizia ad imparare
September
In September children go back to school.
Kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
inizia ad imparare
April
They divorced in April.
Spać
Śpij dobrze.
inizia ad imparare
Sleep
Sleep well.
Opuszczać
inizia ad imparare
Leave
Zrelaksować się
inizia ad imparare
Relax
Wstać
inizia ad imparare
Get up
Wychodzić
Wyszliśmy wczoraj do kina.
inizia ad imparare
Go out
We went out to the cinema yesterday.
Wanna
inizia ad imparare
Bath
Kąpiel
inizia ad imparare
Bath
Prysznic
inizia ad imparare
Shower
Odwiedzać
inizia ad imparare
Visit
Bilet powrotny
inizia ad imparare
Return ticket
Peron
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Nowego Jorku?
inizia ad imparare
Platform
Which platform does the train to New York depart from?
Stacja
Gdzie jest stacja?
inizia ad imparare
Station
Where is the station?
Opóźniony
Jeżeli pociąg jest opóźniony, wypłacone jest odszkodowanie w wysokości 25% ceny przejazdu.
inizia ad imparare
Delayed
If a train is delayed, 25% of fare is repaid in compensation.
Bilet w jedną stronę
inizia ad imparare
Single ticket
Mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
inizia ad imparare
Flat
You have a nice flat.
Korytarz
inizia ad imparare
Corridor
Pokój dzienny
inizia ad imparare
Living room
Dywanik
inizia ad imparare
Rug
Przed
Przed hotelem jest basen.
inizia ad imparare
In front of
There's a swimming pool in front of the hotel.
Obok
inizia ad imparare
Next to
Naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
inizia ad imparare
Opposite
She lives on the opposite side of the street.
Szafka
inizia ad imparare
Cupboard
Lodówka
inizia ad imparare
Fridge
Kuchenka
inizia ad imparare
Cooker
Piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
inizia ad imparare
Oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
Zlew
inizia ad imparare
Sink
Stół
To jest fajny stół.
inizia ad imparare
Table
This is a nice table.
Fotel
inizia ad imparare
Armchair
Krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
inizia ad imparare
Chair
There are 4 chairs in the kitchen.
Podwórze
inizia ad imparare
Yard
Ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
inizia ad imparare
Garden
I want to have a house with a garden.
Kuchnia
inizia ad imparare
Kitchen
Sypialnia
inizia ad imparare
Bedroom
Salon
inizia ad imparare
Sitting room
Gabinet
inizia ad imparare
Cabinet
Łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.
inizia ad imparare
Bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
Dywan
Dywan wymaga czyszczenia.
inizia ad imparare
Carpet
The carpet needs cleaning.
Koc
Czy mogę dostać jeszcze jeden koc?
inizia ad imparare
Blanket
Can I have another blanket?
Poduszka
Musieliśmy zakupić 1000 nowych poduszek do naszej sieci hoteli.
inizia ad imparare
Pillow
We had to purchase 1000 new pillows to our chain of hotels.
Kołdra
inizia ad imparare
Quilt
Pierzyna
inizia ad imparare
Featherbed
Biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
inizia ad imparare
Desk
His desk is always full of documents.
Pokój dwuosobowy
inizia ad imparare
Double room
Pokój jednoosobowy
Chciałbym zarezerwować dwie jedynki na trzy noce.
inizia ad imparare
Single room
I'd like to book two single rooms for three nights,
Recepcja
Recepcja znajduje się na parterze.
inizia ad imparare
Reception
The reception is on the ground floor.
Zameldować się
Musimy zameldować się w hotelu o 9 rano.
inizia ad imparare
Check in
We have to check in at the hotel at 9 am.
Wymeldować się
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
inizia ad imparare
Check out
We should check out before noon.
Winda
inizia ad imparare
Lift
Naprzeciwko
inizia ad imparare
Oposite
Piętro
Mieszkam na trzecim piętrze.
inizia ad imparare
Floor
I live on the third floor.
Podłoga
Mieszkam na pierwszym piętrze, więc nigdy nie używam windy.
inizia ad imparare
Floor
I live on the first floor so I never use the lift.
Zakwaterowanie
inizia ad imparare
Accomodation
Często
Często tu przychodzisz?
inizia ad imparare
Often
Do you come here often?
Rzadko
Rzadko odpowiada na pytania.
inizia ad imparare
Seldom
He seldom answers any questions.
Zwykle
inizia ad imparare
Usually
Zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
inizia ad imparare
Always
Peter is always late.
Czasami
Czasami nie wiem, co robić.
inizia ad imparare
Sometimes
Sometimes I don't know what to do.
Nigdy
Nigdy cię nie zapomnę.
inizia ad imparare
Never
I will never forget you.
To zależy
inizia ad imparare
It depends
Odzież
inizia ad imparare
Clothes
Garnitur
inizia ad imparare
Suit
Spodnie
Zamówiła nową parę spodni w sklepie internetowym.
inizia ad imparare
Trousers
She ordered a new pair of trousers from an on-line store.
Obuwie
inizia ad imparare
Shoes
Kapelusz, czapka
inizia ad imparare
Hat
Skarpety
Moja córka ciągle gubi skarpetki.
inizia ad imparare
Socks
My daughter loses her socks all the time.
Płaszcz
Czy mogę prosić o pana płaszcz?
inizia ad imparare
Coat
May I take your coat, sir?
Spódnica
Czarna, jedwabna spódnica została zaprojektowana przez żonę piłkarza.
inizia ad imparare
Skirt
The black, silk skirt was designed by the footballer's wife.
Koszula
Czy kiedykolwiek prasujesz koszule?
inizia ad imparare
Shirt
Do you ever iron your shirts?
Koszulka z krótkim rękawem
Ile masz koszulek z krótkim rękawem?
inizia ad imparare
T-shirt
How many T-shirts have you got?
Trampki
inizia ad imparare
Trainers
Sweter
inizia ad imparare
Sweater
Nosić
inizia ad imparare
Wear
Sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.
inizia ad imparare
Shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
Rozmiar
Jaki Pani ma rozmiar?
inizia ad imparare
Size
What size do you take, madam?
Szukać
Szukam wyjścia.
inizia ad imparare
Look for
I'm looking for exit.
Przymierzalnia
Przepraszam, czy mógłby pan wskazać mi przymierzalnię?
inizia ad imparare
Fitting room
Excuse me, could you show me where the fitting room is?
Szatnia
inizia ad imparare
Cloakroom
Tam
inizia ad imparare
Over there
Przymierz
inizia ad imparare
Try on
Sukienka
Aktorki miały na sobie sukienki znanych projektantów mody i wyglądały przepięknie.
inizia ad imparare
Dress
Actresses wore designer dresses and looked lovely.
Szalik
Jest zimno, więc nie zapomnij wziąć czerwony szalik.
inizia ad imparare
Scarf
It's cold, so don't forget to take the red scarf.
Krawat
Niebieski krawat nie pasuje do brązowej koszuli.
inizia ad imparare
Tie
The blue tie doesn't go with the brown shirt.
Rajstopy
Nie mogłam znaleźć rajstop w moim rozmiarze.
inizia ad imparare
Tights
I couldn't find the tights in my size.
Pasek
Pasek zrobiony jest z naturalnej skóry.
inizia ad imparare
Belt
The belt is made of genuine leather.
Bluza
inizia ad imparare
Blouse
Sandały
inizia ad imparare
Sandals
Rękawiczki
Często gubię rękawiczki i kupuję nowe.
inizia ad imparare
Gloves
I often lose my gloves and have to buy new ones.
Piżama
inizia ad imparare
Pajamas
Biżuteria
Wygrała biżuterię na bożonarodzeniowym spotkaniu firmowym.
inizia ad imparare
Jewelry
She won some jewelry at company's Christmas party.
Bransoletka
inizia ad imparare
Bracelet
Świecić
inizia ad imparare
Shine
Śmiech
inizia ad imparare
Laugh
Śmiać się
inizia ad imparare
Laugh
Martwić się
inizia ad imparare
Worry
Taki sam
Znów mamy ten sam problem.
inizia ad imparare
Same
We have the same problem again.
Głupi
Nie bądź głupi.
inizia ad imparare
Stupid
Don't be stupid.
Niemądry
inizia ad imparare
Silly
Zwykły
inizia ad imparare
Usual
Płakać
inizia ad imparare
Cry
Zwyczajne
inizia ad imparare
Casual
Inteligentne
inizia ad imparare
Smart
Opiekować się
Zawsze opiekuję się moją żoną, gdy jest chora.
inizia ad imparare
Look after
I look after my wife whenever she is sick.
Wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
inizia ad imparare
Comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
Malować
inizia ad imparare
Paint
Naprawa
inizia ad imparare
Repair
Czyj, czyja, czyje
inizia ad imparare
Whose
Bogaty
Jestem bogaty, ale i tak jestem nieszczęśliwy.
inizia ad imparare
Rich
I'm rich but I'm still unhappy.
Zaparkowany
inizia ad imparare
Parked
Skradziony
inizia ad imparare
Stolen
Ukradłem?
inizia ad imparare
Stole?
Telefon komórkowy
inizia ad imparare
Mobile phone
Zostaw wiadomość
inizia ad imparare
Leave a message
Nacisnąć
inizia ad imparare
Press

Devi essere accedere per pubblicare un commento.