Kształcenie literackie

 0    33 schede    zinovyeva
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
teksty dzielimy na
inizia ad imparare
literaturę piękną i teksty użytkowe
teksty użytkowe dzielą się na...
3 rodzaje
inizia ad imparare
teksty naukowe, popularno-naukowe oraz definicje słownikowe i encyklopedyczne
tekst naukowy jest to...
inizia ad imparare
tekst specjalistyczny z danej dziedziny wiedzy
tekst popularnonaukowy jest to...
inizia ad imparare
tekst użytkowy, który jest skierowany do szerszego grona odbiorców niż tekst naukowy
literatura piękna dzieli się na...
inizia ad imparare
rodzaje literackie
motto jest to...
inizia ad imparare
cytat, umieszczony przed tekstem utworu, związany z jego tematem lub myślą przewodnią
przekład jest to...
jest, może być
inizia ad imparare
artystyczne tłumaczenie tekstu literackiego; może być wierne lub swobodne
parafraza jest to...
inizia ad imparare
swobodna przeróbka tekstu literackiego, pozwalająca jednak rozpoznać podobieństwo do pierwowzoru
interpretacja jest to...
inizia ad imparare
tłumaczenie, objaśnienie, komentowanie dzieła; musi być poprzedzone jego badaniem i opierać się na wynikających z tego ustaleniach
interpretacja głosowa jest to...
inizia ad imparare
sposób przeczytania, wygłoszenia z pamięci lub zaśpiewania jakiegoś tekstu (np. literackiego lub muzycznego)
Jakie są elementy rozprawy?
inizia ad imparare
teza + argument
teza jest to...
inizia ad imparare
twierdzenie wymagające dowodu, główna myśl, której należy dowieść na podstawie przyjętych argumentów
argument jest to...
inizia ad imparare
wypowiedź potwierdzająca lub obalająca sąd o czymś, zdanie uzasadniające tezę; dowód, motywacja, racja
kontrargument jest to...
inizia ad imparare
argument skierowany przeciwko argumentom strony przeciwnej, obalający inny argument
kontekst są to...
inizia ad imparare
odniesienia literackie (np. inne dzieła, do których odwołuje się dany utwór) oraz pozaliterackie (czas powstania, biografia autora itp.), które są istotne do zrozumienia utworu
karykatura jest to...
inizia ad imparare
sposób przedstawiania polegający na przejaskrawieniu pewnych cech lub postawy wobec życia, mający na celu ośmieszenie
opis obrazu jest to...
inizia ad imparare
dłuższa wypowiedź, w której za pomocą słów próbujemy oddać to, co i w jaki sposób zostało namalowane przez artystę
Wymień elementy opisu obrazu
3 elementy
inizia ad imparare
część wstępna (podstawowe informacje o dziele); rozwinięcie (szczegółowe informacje nt. tego, co i jak zostało przedstawione); zakończenie (swoja opinia na temat dzieła)
publicystyka jest to...
inizia ad imparare
podstawowa forma dziennikarska zawierająca wypowiedzi na aktualne w danym momencie tematy
felieton
inizia ad imparare
forma wypowiedzi publicystycznych, gatunek z pogranicza dziennikarstwa i literatury pięknej, najczęściej publikowany cyklicznie w stałej rubryce czasopisma
felieton charakteryzuje się...
3 właściwości
inizia ad imparare
aktualną tematyką, swobodą stylu i kompozycji, subiektywnym sposobem przedstawiania zjawisk
alegoria jest to...
inizia ad imparare
środek artystyczny, w którym artysta wykorzystuje jakiś motyw, zespół motywów lub obraz, które oprócz znaczenia dosłownego mają jeszcze znaczenie ukryte; drugie znaczenie jest łatwe do odczytania, ponieważ zostało ustalone przez wielowiekową tradycję
czym się różni alegoria od symbolu
inizia ad imparare
w alegorii ukryty sens jest jednoznaczny
atrybut jest to...
inizia ad imparare
określony przedmiot, ściśle związany z życiem, działalnością lub jakąś szczególną cechą danej postaci, pozwalajacy ją rozpoznać spośród innych
literatura faktu jest to...
inizia ad imparare
literatura narracyjna przede wszystkim o charakterze dokumentalnym, zazwyczaj cześciowo sfabularyzowana, mająca na celu wiarygodną relację z prawdziwych wydarzeń
retoryka jest to...
inizia ad imparare
teoria i sztuka wymowy
pytanie rytoryczne
inizia ad imparare
użycie formy pytania nie w celu wyrażenia wątpliwości i uzyskania wypowiedzi, ale dla podkreślenia przekonań osoby mówiącej
wyliczenie
inizia ad imparare
wymienienie kolejnych elementów jakiejś całości
funkcje wyliczenia
inizia ad imparare
porządkuje wypowiedź, zapowiada, podsumowuje pewne treści
wykrzyknięnie
inizia ad imparare
zdanie wykrzyknikowe, wskazuje na emocjonalne zaangażowanie
dziennik i pamiętnik
inizia ad imparare
formy wypowiedzi zawierające relacje z wydarzeń na podstawie własnych obserwacji, wspomnień, przeżyć (narracja pierwszoosobowa); oprócz zdarzeń występują w nim również refleksje, oceny które nasunęły się autorowi w związku z tym wydarzeniami
przemówienie jest to...
inizia ad imparare
forma wypowiedzi ustnej przeznaczona do ogłoszenia przed większą grupą osób
puenta jest to...
inizia ad imparare
dobitne, celne, często zaskakujące zakończenie wypowiedzi, np. utworu literackiego, dowcipu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.