in/on/from/and others bitch...

 0    191 schede    kamas514
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
on board
inizia ad imparare
na pokładzie
on a cruise
inizia ad imparare
w rejs
on Earth
inizia ad imparare
na ziemi
on the outskirts
inizia ad imparare
na obrzeżach
on page (three)
inizia ad imparare
na (trzeciej) stronie
on the pavement
inizia ad imparare
na chodniku
on the radio
inizia ad imparare
w radio
on TV
inizia ad imparare
w telewizji
on my birthday
inizia ad imparare
na moje urodziny
on time
inizia ad imparare
punktualnie
on the right/left
inizia ad imparare
po prawej/lewej
on the way to
inizia ad imparare
po drodze do
on the phone
inizia ad imparare
przez telefon
be/go on strike
inizia ad imparare
strajkować/rozpocząć strajk
be/go on a diet
inizia ad imparare
być na diecie/ przejść na dietę
be on fire
inizia ad imparare
palić się
on the whole
inizia ad imparare
generalnie
on purpose
inizia ad imparare
celowo
on foot
inizia ad imparare
na piechotę
on condition that
inizia ad imparare
pod warunkiem że
on behalf of
inizia ad imparare
w imieniu.
on the one hand... on the other hand
inizia ad imparare
z jednej strony... z drugiej strony
on a bus/a train/a plane/a ship/a bike/a motorbike/horse
inizia ad imparare
w autobusie/w pociągu/w samolocie/na statku/na rowerze/na motocyklu/na koniu
on account of
inizia ad imparare
z powodu
on average
inizia ad imparare
przeciętnie
on business
inizia ad imparare
w interesach
on the contrary
inizia ad imparare
przeciwnie
on demand
inizia ad imparare
na żądanie
on duty
inizia ad imparare
na służbie
on the (2nd) floor
inizia ad imparare
na (drugim) piętrze
on holiday/vacation
inizia ad imparare
na wakacjach
on the Internet
inizia ad imparare
w internecie
on one's knees
inizia ad imparare
na kolanach
on second thoughts
inizia ad imparare
po namyśle
on one's own
inizia ad imparare
samodzielny/samodzielnie
(be) on sick-leave
inizia ad imparare
(być) na zwolnieniu lekarskim/iść na zwolnienie lekarskie
(be) on maternity leave/go on maternity leave
inizia ad imparare
(być) na urlopie macierzyńskim/przejść na urlop macierzyński
in a chair/armchair
inizia ad imparare
na krześle/w fotelu
in bed
inizia ad imparare
w łóżku
in the world
inizia ad imparare
na świecie
in the middle of the road
inizia ad imparare
na środku ulicy
in the north/south/east/west
inizia ad imparare
na północy/południu/wschodzie/zachodzie
in the sky
inizia ad imparare
na niebie
in time
inizia ad imparare
z czasem
in time (for)
inizia ad imparare
na czas
in the end
inizia ad imparare
w końcu
in the corner
inizia ad imparare
w rogu
in hospital
inizia ad imparare
w szpitalu
in prison
inizia ad imparare
w więzieniu
in the rain/sun/shade
inizia ad imparare
w deszczu/słońcu/cieniu
in my opinion
inizia ad imparare
moim zdaniem
(write) in ink/pencil
inizia ad imparare
pisać atramentem/ołówkiem
in danger
inizia ad imparare
w niebezpieczeństwie
in cash
inizia ad imparare
gotówką
in the future
inizia ad imparare
w przyszłości
in answer (to)
inizia ad imparare
w odpowiedzi (na)
in English
inizia ad imparare
po angielsku
in general
inizia ad imparare
ogólnie
in pairs
inizia ad imparare
parami w parach
in other words
inizia ad imparare
innymi słowy
in addition to
inizia ad imparare
w dodatku
in advance
inizia ad imparare
z wyprzedzeniem
in brief
inizia ad imparare
krótko
in the centre of
inizia ad imparare
w centrum
(be) in charge of
inizia ad imparare
(być) odpowiedzialnym za
in common
inizia ad imparare
wspólny
in comparison with
inizia ad imparare
w porównaniu z
in conclusion
inizia ad imparare
podsumowując
in detail
inizia ad imparare
szczegółowo
in exchange for
inizia ad imparare
w zamian za
in fact
inizia ad imparare
w rzeczywistości
in fashion
inizia ad imparare
modny
(be) in favour of
inizia ad imparare
(być) za (być zwolennikiem)
in half
inizia ad imparare
na pół
in a hurry
inizia ad imparare
w pośpiechu
in love with
inizia ad imparare
zakochany w
in the meantime
inizia ad imparare
w międzyczasie
in the name of
inizia ad imparare
w imię
in a nutshell
inizia ad imparare
krótko (mówiąc)
in order to
inizia ad imparare
aby
(be) in pain
inizia ad imparare
cierpieć
in particular
inizia ad imparare
w szczególności
in the past
inizia ad imparare
w przeszłości
in person
inizia ad imparare
osobiście
in principle
inizia ad imparare
w zasadzie
in theory/practice
inizia ad imparare
teoretycznie/praktycznie
in public/private
inizia ad imparare
publicznie/prywatnie
in progress
inizia ad imparare
w trakcie
in return
inizia ad imparare
w zamian
in self-defence
inizia ad imparare
w obronie własnej
in the street
inizia ad imparare
na ulicy
in touch
inizia ad imparare
w kontakcie
in turn
inizia ad imparare
po kolei
in vain
inizia ad imparare
na próżno
in question
inizia ad imparare
o którym mowa
(send) by post
inizia ad imparare
(wysyłać) pocztą
(do) by hand
inizia ad imparare
(robić) ręcznie
(contact) by phone/e-mail/fax
inizia ad imparare
(skontaktować się) przez telefon/email/fax
(pay) by cheque/credit card
inizia ad imparare
(płacić) czekiem/kartą kredytową
by mistake/accident/chance
inizia ad imparare
przez pomyłkę/niechcący/przez przypadek
by car/train/plane/subway
inizia ad imparare
samochodem/pociągiem/samolotem/metrem
by heart
inizia ad imparare
na pamięć
by the way
inizia ad imparare
nawiasem mówiąc/przy okazji
day by day
inizia ad imparare
dzień po dniu
by telepathy
inizia ad imparare
telepatycznie
by example
inizia ad imparare
na przykładzie
by day/night
inizia ad imparare
podczas dnia/nocy
by surprise
inizia ad imparare
z zaskoczenia
by now
inizia ad imparare
do tej pory
by force
inizia ad imparare
siłą
by luck
inizia ad imparare
szczęśliwym trafem
by birth/marriage
inizia ad imparare
z urodzenia/poprzez małżeństwo/po mężu
for a change
inizia ad imparare
dla odmiany
for ages
inizia ad imparare
latami/przez lata/"całe wieki"
for supper
inizia ad imparare
na kolację
for fear of
inizia ad imparare
z obawy przed
for fun/pleasure
inizia ad imparare
dla zabawy/przyjemności
for good
inizia ad imparare
na dobre
(to take sth/sb) for granted
inizia ad imparare
być czegoś/kogoś pewnym/uważać że się należy/uważać za pewnik
for life
inizia ad imparare
na całe życie
for sale
inizia ad imparare
na sprzedaż
for a visit
inizia ad imparare
z wizytą
(to go) for a walk
inizia ad imparare
iść na spacer
for a while
inizia ad imparare
przez chwilkę
for better or worse
inizia ad imparare
na dobre i złe
for sb's birthday
inizia ad imparare
na czyjeś urodziny
for the sake of
inizia ad imparare
przez wzgląd na kogoś
for certain
inizia ad imparare
na pewno
for hire
inizia ad imparare
do wynajęcia
for keeps
inizia ad imparare
na zawsze (dać coś komuś do zatrzymania)
for the time being
inizia ad imparare
na chwilę obecną
for example/instance
inizia ad imparare
na przykład
out of order
inizia ad imparare
zepsuty
(get) out of practice
inizia ad imparare
wychodzić z wprawy
(be) out of touch
inizia ad imparare
nie być w kontakcie
out of the way
inizia ad imparare
na uboczu
(be) out of breath
inizia ad imparare
stracić dech w piersiach/zasapać się
out of control
inizia ad imparare
poza kontrolą
out of date
inizia ad imparare
staroświecki
out of fashion
inizia ad imparare
niemodny
out of print
inizia ad imparare
wyczerpany (o nakładzie)
out of luck
inizia ad imparare
pechowy
out of sight
inizia ad imparare
poza zasięgiem wzroku
out of tune
inizia ad imparare
niedostrojony/fałszujący
out of earshot
inizia ad imparare
poza zasięgiem słuchu
out of time
inizia ad imparare
po terminie
out of (one's) pocket
inizia ad imparare
za własne pieniądze/z własnej kieszeni
(get) out of hand
inizia ad imparare
(wymykać się) spod kontroli
out of stock
inizia ad imparare
wyprzedany
out of the question
inizia ad imparare
wykluczony/poza dyskusją
out of reach
inizia ad imparare
poza zasięgiem
out of work
inizia ad imparare
bez pracy/bezrobotny
from A to B
inizia ad imparare
od A do B
from place to place
inizia ad imparare
z miejsca do miejsca
from time to time
inizia ad imparare
od czasu do czasu
from now on
inizia ad imparare
od teraz
from my point of view
inizia ad imparare
z mojego punktu widzenia
from memory
inizia ad imparare
z pamięci
from experience
inizia ad imparare
z doświadczenia
(go) from bad to worse
inizia ad imparare
pogorszyć się
from morning to night
inizia ad imparare
od rana do nocy
from scratch
inizia ad imparare
od zera
from wood/flour/plastic
inizia ad imparare
z drewna/mąki/plastiku
up to date
inizia ad imparare
aktualny
(it's) up to you
inizia ad imparare
to zależy od ciebie/jak chcesz
up and down
inizia ad imparare
raz na wozie raz pod wozem (raz lepiej raz gorzej)
up the spout
inizia ad imparare
stracony/zmarnowany
up to no good
inizia ad imparare
mieć coś złego w zamiarach/nie wróżyć niczego dobrego
to some extent
inizia ad imparare
do pewnego stopnia
(to get) to the point
inizia ad imparare
przechodzić do sedna sprawy
to sb's surprise
inizia ad imparare
ku czyjemuś zdziwieniu
to sb's advantage
inizia ad imparare
na czyjąś korzyść
to sb's amazement
inizia ad imparare
ku czyjemuś zdziwieniu
to sb
inizia ad imparare
komuś
to sbdy's liking
inizia ad imparare
jak na czyjś gust
under control
inizia ad imparare
pod kontrolą
under the impression
inizia ad imparare
pod wrażeniem
under arrest
inizia ad imparare
aresztowany
under age
inizia ad imparare
niepełnoletni
under repair
inizia ad imparare
w trakcie naprawy
(be/feel) under the weather
inizia ad imparare
(czuć się) beznadziejnie
under discussion
inizia ad imparare
omawiany
off the air
inizia ad imparare
zdjęty z anteny
off work/school
inizia ad imparare
po pracy/szkole
off duty
inizia ad imparare
po służbie
off the record
inizia ad imparare
nie do wiadomości publicznej/nieoficjalny
off the map
inizia ad imparare
daleki/odległy
off the peg
inizia ad imparare
nie szyty na miarę/z wieszaka
off the point
inizia ad imparare
nie na temat
off colour
inizia ad imparare
niedysponowany
off limits
inizia ad imparare
zabroniony

Devi essere accedere per pubblicare un commento.