act in a play - reliable

 0    46 schede    guest2594251
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
grać w sztuce
inizia ad imparare
act in a play
ubiegać się o pracę
inizia ad imparare
apply for a job
brać udział w kursie
inizia ad imparare
do a course
brać udział w praktykach
inizia ad imparare
do an apprenticenship
szkolić się
inizia ad imparare
do training
zdobywać doświadczenie zawodowe
inizia ad imparare
do work experience
wziąć udział w konkursie talentów
inizia ad imparare
enter a talent show
znaleźć pieniądze na ulicy
inizia ad imparare
find money in the street
zdobyć stopień
inizia ad imparare
get a degree
zdobyć pracę
inizia ad imparare
get a job
zdobyć kwalifikację
inizia ad imparare
get a qualification
uprawiać paralotniarstwo
inizia ad imparare
do paragliding
iść na festiwal muzyczny
inizia ad imparare
go to a music festival
mieć zwierzę w domu
inizia ad imparare
have a pet
mieć wypadek
inizia ad imparare
have an accident
mieszkać za granicą
inizia ad imparare
live abroad
zgubić klucze
inizia ad imparare
lose your keys
spotkać celebrytę / znaną osobę
inizia ad imparare
meet a celebrity
zamieścić w internecie nagranie wideo
inizia ad imparare
post a video online
zbierać pieniądze na cele dobroczynne
inizia ad imparare
raise money for charity
jeździć konno
inizia ad imparare
ride a horse
ujrzeć ducha
inizia ad imparare
see a ghost
oglądać straszny film
inizia ad imparare
see a scary film
nie spać przez całą noc
inizia ad imparare
stay up all night
wygrać zawody
inizia ad imparare
win a competition
pracować bez wynagrodzenia
inizia ad imparare
work as a volunteer
pisać blog
inizia ad imparare
write a blog
Czy to się liczy?
inizia ad imparare
Does that count?
wstęp
inizia ad imparare
gig
To było zachwycające
inizia ad imparare
It was awesome
Nie mieliśmy szansy
inizia ad imparare
We didn't stand a chance
Żartujesz sobie ze mnie
inizia ad imparare
You’re winding me up
kandydat
inizia ad imparare
candidate
życiorys
inizia ad imparare
CV
w pełnym wymiarze czasu
inizia ad imparare
full-time
wywiad
inizia ad imparare
interview
w niepełnym wymiarze czasu
inizia ad imparare
part-time
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualifications
płace
inizia ad imparare
wages
pracowity
inizia ad imparare
hard-working
uprzejmy
inizia ad imparare
kind
zorganizowany
inizia ad imparare
organised
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
życzliwy
inizia ad imparare
polite
cichy
inizia ad imparare
quiet
godny zaufania
inizia ad imparare
reliable

Devi essere accedere per pubblicare un commento.