4A Grammar and vocabulary

 0    25 schede    Karola.05
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cierpiący na lęk wysokości
inizia ad imparare
afraid of heights
złościć, denerwować
inizia ad imparare
annoy
zarezerwować lot
inizia ad imparare
book a flight
wybrać miejsce przy oknie/ miejsce przy przejściu
inizia ad imparare
choose a window seat / an aisle seat
wnosić swój wkład do/ przyczyniać się do czegoś
inizia ad imparare
contribute to something
opóźnienie
inizia ad imparare
delay
silnik
inizia ad imparare
engine
Zapiąć pas
inizia ad imparare
Fasten your seat belt
zlożyć stolik
inizia ad imparare
fold away your tray table
przejść przez kontrolę bezpieczeństwa
inizia ad imparare
go through security
przejść do swojej bramki
inizia ad imparare
go to your gate
rzecz
inizia ad imparare
item
przechylać się przez burtę
inizia ad imparare
lean over the side
Zostawić bagaż bez nadzoru
inizia ad imparare
Leave your luggage unattended
Wyglądać przez okno
inizia ad imparare
Look out of the window
powinien
inizia ad imparare
ought to
Umieścić bagaż podręczny w schowku
inizia ad imparare
put your hand luggage in the overhead locker
Ustawić fotel w pozycji pionowej
inizia ad imparare
put you seat in an upright position
Podnieść żaluzję
inizia ad imparare
Raise your window blind
wyznaczone miejsce do palenia
inizia ad imparare
smoking area
przełączyć telefon w tryb samolotowy
inizia ad imparare
switch your phone to flight mode
zawrócić coś
inizia ad imparare
turn something around
ostrzegać
inizia ad imparare
warn
oglądać prezentację procedur bezpieczeństwa na pokładzie
inizia ad imparare
watch the safety demonstration
dziwny
inizia ad imparare
weird

Devi essere accedere per pubblicare un commento.