^2022 PART 2 cz2 ^ POWTÓRZYĆ 20.02 *

 0    40 schede    krystianDachshund25
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Klub książki
inizia ad imparare
Book club
Lekcja
inizia ad imparare
Lesson
Śpiewanie
inizia ad imparare
Singing
Czasami my jemy poza domem
inizia ad imparare
Sometimes we eat out
W trakcie (np. on nie ma nic do roboty w w trakcie dnia)
inizia ad imparare
During
Rutyna (np. to już staje się rutyną)
inizia ad imparare
Routine
Całkowicie (np. szczęśliwy)
inizia ad imparare
All
On pracuje z domu czasami
inizia ad imparare
He works from home sometimes
Spędzać dużo czasu (np. w domu)
inizia ad imparare
Spend a lot of time
Gitara
inizia ad imparare
Guitar
Później ja wychodzę z łóżka
inizia ad imparare
After I get out of bed
Dziś ja mam herbatę i tosty (present continuous)
inizia ad imparare
Today I'm having tea and toast
Ja często chodzę biegać z moją żoną
inizia ad imparare
I often go running with my wife
Ja zawsze biorę resztę mojego jedzenia do domu
inizia ad imparare
I always take the rest of my food home
Czuję się odświeżony na (cały) dzień
inizia ad imparare
I feel refreshed for the day
Ja preferuje branie prysznica rano
inizia ad imparare
I prefer to shower in the morning
Znajdywać czas na (bez find np. ja zawsze znajduję czas na siłownie w ciągu tygodnia)
inizia ad imparare
Make time to
Ja zawsze znajduję czas na zjedzenie śniadania (bez eat i find)
inizia ad imparare
I always make time to have breakfast
To są moje ubrania na dzień
inizia ad imparare
These are my clothes for day
Ja zdecydowanie potrzebuję wakacji (bardziej po brytyjsku)
inizia ad imparare
I definitely need a holiday
Kurs (bardziej po amerykańsku np. niemieckiego)
inizia ad imparare
Class
Ja mam swój klub gier w poniedziałkowy wieczór (poniedziałkową noc)
inizia ad imparare
I have my game club on Monday night
To jest czas na wziącie prysznica (bardziej po amerykańsku)
inizia ad imparare
it's time to take a shower
Film (bardziej po amerykańsku)
inizia ad imparare
Movie
Ja nie robię dużo (np. w weekend)
inizia ad imparare
I don't do much
My zazwyczaj chodzimy do sklepu przed pracą (bardziej po brytyjsku)
inizia ad imparare
We usually go to the shop before work
Iść na siłownię
inizia ad imparare
Go to the gym
Oni nie robią dużo w trakcie tygodnia
inizia ad imparare
they don't do much during the week
Oni muszą wstać wcześnie
inizia ad imparare
They have to get up early
Blender
inizia ad imparare
Blender
On spędza dużo czasu z nią
inizia ad imparare
He spends a lot of time with her
On wraca do kuchni, bo on jest jest głodny
inizia ad imparare
He goes back to the kitchen because he's hungry
Przychodzić do domu
inizia ad imparare
Come home
On wyszedł z samochodu
inizia ad imparare
He gets out of the car
Najbardziej
inizia ad imparare
the most
Powracać do domu późno
inizia ad imparare
Get home late
Urządzenie przenośne
inizia ad imparare
Mobile device
Wracać na dół (na piętro niżej w domu)
inizia ad imparare
Go back downstairs
Powrócić do domu
inizia ad imparare
get home
Moja typowa poranna rutyna
inizia ad imparare
My typical morning routine

Devi essere accedere per pubblicare un commento.